تغذیه و سلامت در اینجا در باره رژیم غذایی سالم و تاثیر آن بر سلامت و بهبود بیماری ها می گوییم . سلامتی پایدار را نمی توان با دارو و بیمارستان تضمین کرد ، بلکه عوامل طبیعی مانند نوع تغذیه و سبک زندگی است که سلامتی پایدار را به ارمغان می آورد . http://nutritionandhealth.ir 2020-07-12T01:03:49+01:00 text/html 2018-08-11T14:12:50+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری معرفی و دانلود کتاب " تغذیه و روغن های خوراکی " http://nutritionandhealth.ir/post/378 <div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/378" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8334224650/rowghanhaye_Khoraki.jpg" alt="کتاب تغذیه و روغن های خوراکی" vspace="0" align="left" hspace="15" height="492" border="0" width="348"></a>نام کتاب: <br><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/378" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000">تغذیه و روغن‌های خوراکی</font>&nbsp; </a><br><br></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>مولف: افسانه ده باشی</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>ناشر : انتشارات دنیای تغذیه ( 1390 )</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>تعداد صفحات : 63 صفحه</b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://s9.picofile.com/d/8334187484/2ce61c9c-d987-421f-8f08-53192acc05e4/Taghzie_va_Roghan_haye_khoraki.pdf" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">دانلود کتاب " تغذیه و روغن های خوراکی "</font>&nbsp; </a><br> <br></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/133" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">روغن</font></a> ها از بحث انگیزترین عناصر غذایی از نظر سلامتی و بیماری زایی هستند . بویژه در جوانع امروزی که تقریبا تمام روغن خوراکی ها از روغن های صنعتی و فراوری شده هستند موضوع بیماری زا بودن روغن ها یک بحث جدی و چالش برانگیز است . <br>آنچه مسلم است هر نوع روغنی در برابر حرارت و نور و اکسیژن ، اکسیده شده و </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/211" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">رادیکال های آزاد</font></a> بیماری زا ایجاد می نماید . به همین علت است که در تمام رژیم های غذایی سلامت ، از مصرف غذاهای سرخ کردنی نهی شده است . مصرف روغن های حرارت خورده ، باعث ایجاد واکنش التهابی و کمک به روند </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/366" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">اسیدی شدن</font></a> بدن می گردد . بدن برای کاهش اثرات اسیدی شدن که موجب جراحت به جدار داخلی عروق می شود ، </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/267" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">کلسترول</font></a> بیشتری تولید می کند تا با ایجاد پلاک کلسترولی از جداره عروق محافظت نماید ولی خود این پلاک های کلسترولی موجب تنگی و </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/196" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">گرفتگی عروق</font></a> و بروز سکته های قلبی و مغزی می گردند . این روند ، گوشه ای از مکانیسم بیماری زایی روغن را در بدن نشان می دهد .<br>البته بدن برای متابولیسم طبیعی خود احتیاج به دریافت چربی های مفید ( مانند امگا 3 ) دارد ولی روش دریافت این چربی ها باید از مسیر های سالم تری مانند مصرف گوشت ماهی بخارپز و یا استفاده از دانه های زیتون و یا کنجد و ارده کنجد باشد و مصرف روغن های فراوری شده صنعتی اصلا توصیه نمی شود . علاوه بر آنکه تقریبا تمام روغن های کارخانه ای موجود در ایران از دانه های نباتی </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/37" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">تراریخته</font></a> ( دستکاری ژنتیکی شده ) تولید گشته اند که سلامت آن ها از نظر عدم بیماری زایی در دراز مدت هنوز مورد مناقشه محققان است .<br>از طرفی اکثر مواد اولیه کارخانجات روغن نباتی کشور از خارج تهیه می شود که ترکیبات و فرمولاسیون آنها نیز در همان کشورهای خارجی تعیین می گردد و با توجه به آنکه روغن های کارخانه ای عموما از مواد اولیه خود ( مانند تخم آفتابگردان ) ارزان تر هستند باور آنکه روغن بطور خالص از دانه های روغنی تهیه شده را بسیار سخت می کند . این درحالی است که پارافین خوراکی ، جزیی از صنعت ( مجاز ) غذایی است !<br>به هر حال کتاب تغذیه و روغن های خوراکی ، اطلاعات خوبی در مورد انواع روغن ها بدست می دهد هرچند که عوارض بیماری زایی روغن ها و یا اشاره به مافیای تجارت روغن ، بحث دیگری می طلبد که طبعا در کتاب حاضر مجال بررسی آن نبوده است . <br>در ادامه مطلب فهرست مطالب کتاب را مشاهده نمایید . <br></b></font><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/378&amp;text=%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C" target="_blank" title="معرفی و دانلود کتاب تغذیه و روغن های خوراکی "><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> <br></b></font></div></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> </b></font> text/html 2018-08-10T10:07:27+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری دانلود کتاب " سرطان ، بهترین رویداد زندگی من " از لانس آرمسترانگ http://nutritionandhealth.ir/post/377 <div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/377" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8334074134/saratan_Armestrang_book.jpg" alt="کتاب سرطان ، آرمسترانگ" vspace="0" align="left" hspace="15" height="476" border="0" width="329"></a>نام کتاب :</b></font><br><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/377" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000"><b>سرطان ، بهترین رویداد زندگی من</b></font>&nbsp; </a><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>نویسندگان : </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>سالی جنکینز </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>لانس آرمسترانگ </b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>تعداد صفحات :&nbsp; 400 صفحه</b></font><br><br><a href="http://s8.picofile.com/d/8334070926/51e23862-eca4-4993-b81e-85e04ab3cbde/saratan_Behtarin_Ruydade_Zendegi_Man.pdf" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">دانلود کتاب " سرطان ، بهترین رویداد زندگی من "</font>&nbsp; </a><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#990000">توضیح</font> :</b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>لانس آرمسترانگ قهرمان دوچرخه سواری جهان و قهرمان هفت دوره پپاپی از توردوفرانس ، بزرگنرین مسابقات دوچرخه سواری جهان ، در سن 25 سالگی دچار سرطان بیضه شد که به ریه ها و مغز وی متاستاز داد و در حقیقت دچار بدخیم ترین و کشنده ترین بیماری ها گشت ولی وی توانست از این بیماری ها جان سالم بدر برد و عناوین قهرمانی دوچرخه سواری خود را بعد از بهبود از سرطان بدست آورد . </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/377" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8334074126/saratan_Armestrang_book_2.jpg" alt="سرطان لانس ارمسترنگ قهرمان دوچرخه سواری جهان" vspace="0" align="left" hspace="15" border="0"></a>کتاب فوق شرح شیوایی از زندگی و بیماری و موفقیت های لانس آرمسترانگ است . مترجم این کتاب ، حمیدرضا بوالحسنی در حین درمان بیماری هوچکین ( نوعی سرطان غدد لنفاوی ) خود ، اقدام به ترجمه این کتاب کرده و از آن جایی که خود مراحل بیماری سرطان و درمان آن را تجربه کرده ، ترجمه سلیس این کتاب نیز عمیقا بر ذهن خواننده می نشیند و او را به دنبال خود می کشد . </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>مطالعه این کتاب را بویژه برای دوستانی که علاقمند به سرگذشت افراد موفق و&nbsp; زتدگی نامه مشاهیر هستند توصیه می کنیم . &nbsp; </b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://s8.picofile.com/d/8334070926/51e23862-eca4-4993-b81e-85e04ab3cbde/saratan_Behtarin_Ruydade_Zendegi_Man.pdf" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">دانلود کتاب " سرطان ، بهترین رویداد زندگی من "</font>&nbsp; </a></b></font><div align="left"><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/377&amp;text=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%20%20%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%D8%8C%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%85%D9%86%20%20%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%20%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF" target="_blank" title="دانلود کتاب سرطان ، بهترین رویداد زندگی من از لانس آرمسترانگ"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></b></font></font></font></font></div><br></div></div> text/html 2018-08-10T09:12:45+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری دانلود کتاب " بیماری ها " از مجله الکترونیکی ویستا http://nutritionandhealth.ir/post/376 <div align="justify"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/376" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8334065884/bimariha_vista.jpg" alt="کتاب بیماری ها " vspace="0" align="" hspace="0" border="0"></a><br>نام کتاب :</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/376" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000">بیماری ها</font>&nbsp;</a> </b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>نشر از :&nbsp; <a href="http://vista.ir/content/124108/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7/" target="_blank" title=""><font size="2"><font size="3" color="#3333FF">مجله الکترونیکی ویستا</font>&nbsp;</font></a> ( 1389 ) </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>تعداد صفحات : 1110 صفحه </b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://s8.picofile.com/d/8334065500/a5f86e20-e168-409d-ad03-ce509ee16717/Bimariha_Vista.pdf" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">دانلود کتاب " بیماری ها "</font>&nbsp;</a> </b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>توضیح : </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>در این کتاب به معرفی حدود 500 عنوان بیماری های مختلف و علل و علائم و روش درمان آن ها پرداخته شده است .</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>در ادامه مطلب ، فهرست عناوین بیماری های توضیح داده شده در این کتاب را مشاهده نمایید . <br></b></font><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/376&amp;text=%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%20%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%20%20%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7" target="_blank" title=" دانلود کتاب بیماری ها از مجله الکترونیکی ویستا"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></b></font></font></font></font><br></div></div> text/html 2018-08-05T02:41:09+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری دانلود کتاب " ویتامین ها و مواد معدنی " - مجله الکترونیکی ویستا http://nutritionandhealth.ir/post/371 <div align="justify"><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/371" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8333706400/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7.JPG" alt="http://s8.picofile.com/file/8333706400/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7.JPG"></a><br><br>نام کتاب :</font></b><br><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/371" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000">ویتامین ها و مواد معدنی</font>&nbsp; </a><br><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">نشر : <a href="http://vista.ir/magazine/182/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20-%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%D9%86%D9%87%D9%85%20-%20%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C" target="_blank" title=""><font size="2"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#000099">مجله الکترونیکی ویستا</font>&nbsp;</font></a> ( 1390 )</font></b><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">تعداد صفحات : 462 صفحه </font></b><br><a href="http://s8.picofile.com/d/8333705668/52fe60b7-ab48-4b80-9bab-cad65ea7c4ee/vitaminha_va_mavade_madani_Vista_Magazine.pdf" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#3333FF"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">دانلود کتاب " ویتامین ها و مواد معدنی " - مجله الکترونیکی ویستا</font></b></font>&nbsp; <br></a><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>در ادامه مطلب ، فهرست مطالب این کتاب را مشاهده نمایید . <br></b></font><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/371&amp;text=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%20%20%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%20%20-%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7" target="_blank" title="دانلود کتاب ویتامین ها و مواد معدنی - مجله الکترونیکی ویستا "><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></font></font></div><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></b></div> text/html 2018-08-03T00:05:21+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری رژیم غذایی آلکالین ( قلیایی ) برای خنثی سازی و درمان اسیدی شدن بدن http://nutritionandhealth.ir/post/370 <br><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#CC0000"><font color="#000000"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/370" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8333406392/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86_02.jpg" alt="رژیم غذایی آلکالین ( قلیایی )" vspace="0" align="left" hspace="15" height="305" border="0" width="305"></a></font></font></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#CC0000"><font color="#000000"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/366" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">PH</font></a> طبیعی خون در محدوده 7/35 تا 7/45 می باشد . </font></font></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#CC0000"><font color="#000000">وقتی PH خون و مایعات بدن به سمت اسیدی شدن میل پیدا کند گفته می شود که بدن ا</font><font color="#000000">صطلاحا </font></font></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#CC0000"><font color="#000000"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/366" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">اسیدی</font></a> شده است .</font></font></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#CC0000"><font color="#000000"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/370" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold">رژیم های غذایی اشتباه و استرس از جمله علل اسیدی شدن بدن می باشند و در این میان نقش تغذیه از همه پر رنک تر است</font> .</a> </font></font></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#CC0000"><font color="#000000">اسیدی شدن بدن موجب ایجاد التهاب و بیماری های مختلف می باشد .</font></font></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#CC0000">اصلی ترین فاکتورهای اسیدی کننده بدن عبارتند از</font> :</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>-مصرف الکل و مواد مخدر ، استفاده خودسرانه از داروها مانند قرص های آسپرین و استامینوفن</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>-زیاده روی در مصرف آنتی بیوتیک ها</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>-نارسایی کلیوی</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>-مشکلات هضم و عدم عملکرد صحیح سیستم هضم</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>-مصرف غذاهای سرشار از سدیم و کربوهیدرات های تصفیه شده و غذاهای فرآوری شده</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>-کمبود کلسیم و پتاسیم در بدن به علت رژیم غذایی نادرست</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>-مصرف زیاد شیرین کننده های مصنوعی و رنگ های غذایی</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>-کمبود فیبر در رژیم غذایی</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>-نداشتن فعالیت بدنی و کار مداوم پشت میز</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>-مصرف زیاد گوشت قرمز در رژیم غذایی</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>-عدم تعادل در </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/99" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">هورمون</font></a> ها در اثر استفاده از محصولات آرایشی غیر استاندارد و مصرف غذاهای فرآوری شده</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>-ورود سموم به بدن به علت زندگی در شهرهای آلوده</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>-استرس</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>در ادامه مطلب ، به توضیح مواد غذایی قلیایی برای بهبود وضعیت اسیدی بدن می پردازیم .<br></b></font><div align="left"><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/370&amp;text=%20%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A2%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%20%28%20%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%29%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D8%AF%D9%86" target="_blank" title=" رژیم غذایی آلکالین ( قلیایی ) برای خنثی سازی و درمان اسیدی شدن بدن"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></b></font></font></font></font></div></div><br></div> text/html 2018-08-02T14:40:57+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری اسیدی شدن خون ( کتو اسیدوز ) در بیماری دیابت http://nutritionandhealth.ir/post/369 <div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/369" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8333442526/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86.jpg" alt="کتو اسیدوز دیابتی" vspace="0" align="left" hspace="15" height="205" border="0" width="308"></a><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/369" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold">کتو اسیدوز دیابتی</font> </a>از اورژانس های مهم پزشکی و بالقوه کشنده در بیماری </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/157" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">دیابت</font></a> می باشد که در مواقعی که سطح انسولین خون بسیار کمتر از نیاز بدن می باشد روی می دهد و به دلیل کاهش سطح انسولین، افزایش </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/174" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">قند</font></a> و کتونها در خون و </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/366" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">اسیدی</font></a> شدن خون و کاهش شدید مایعات بدن به وجود آمده و در صورت عدم درمان می تواند منجر به اغماء یا مرگ شود. این مشکل معمولاً بیماران مبتلا به دیابت نوع یک را درگیر می کند. البته در انواع دیگر دیابت مثل نوع دو یا دیابت بارداری هم ممکن است اتفاق بیافتد. عارضه ای هزینه بر و خطرناک بوده و تا 5 درصد مرگ و میر در اثر آن گزارش شده است. علت پیدایش دلیل اصلی بروز کتواسیدوز دیابتی فقدان انسولین کافی در خون می باشد و برای فهمیدن چگونگی و علت بروز این عارضه باید اساس چگونگی تأمین انرژی بدن توسط قند و سایر مواد غذایی را شناخت. </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>غذایی که ما می خوریم تبدیل به مواد اصلی سازنده آن شده و اکثر آنچه که می خوریم به شکل گلوکز درآمده و وارد جریان خون می شود.انسولین موجود در خون به گلوکز کمک می کند تا از جریان خون وارد سلول های بدن شده و در آنجا جهت تولید انرژی مصرف گردد. در افراد سالم انسولین توسط </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/154" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">پانکراس</font></a> ( لوزالمعده ) به میزان مورد نیاز بدن ساخته شده و وارد جریان خون می شود ولی در بیماران دیابتی نوع یک، میزان ترشح انسولین کافی نبوده و لذا این افراد به تزریق روزانه انسولین نیاز دارند. </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>بدن انسان به منبعی مداوم برای تأمین انرژی نیاز دارد. در صورتی که انسولین کافی در بدن موجود باشد سلولها تمام انرژی مورد نیازشان را از قند تأمین می نمایند ولی اگر انسولین کافی در خون موجود نباشد، </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/201" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">کبد</font></a> سریعاً مجبور به تهیه منبعی جدید برای تولید انرژی می شود و لذا </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/132" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">چربی</font></a> ها مورد استفاده قرار گرفته و به صورت کتونها در آمده تا انرژی مورد نیاز بدن را تأمین کنند. حال اگر بدن ما برای مدتی مجبور به تهیه انرژی از کتونها شود، فرد دچار مشکلات بسیاری می شود. </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>کتونها موادی اسیدی بوده و در غلظتهای بالا سمی می باشند. در کتواسیدوز دیابتی، این کتونها خواص شیمیایی خون را دچار تغییراتی جدی نموده و در نتیجه عملکرد طبیعی قسمتهای متعددی از بدن دچار مشکل می شود. خون حالت اسیدی پیدا کرده و این باعث ایجاد استفراغ و درد شکمی می شود و در صورت افزایش این اسیدی شدن، افت فشار خون، اغماء و مرگ روی می دهد. </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>از طرفی کتواسیدوز همیشه همراه با از دست دادن حجم قابل توجهی از مایعات بدن ( دهیدراتاسیون ) می باشد که در اثر بالا بودن سطح قند خون ایجاد می شود. فقدان انسولین کافی جهت انتقال گلوکز از جریان خون به سلولها باعث تجمع قند در خون شده و همین باعث دفع شدن قند از ادرار می شود.</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>قند به هنگام دفع شدن از ادرار به دنبال خود آب، نمک و پتاسیم را هم دفع می کند و در واقع بدن مقادیر زیادی از آب و املاح خود را از دست می دهد و این تغییرات به صورت افزایش حجم ادرار فرد مشخص می شود. غالبا بیمار به اندازه ادرار دفع شده قادر به نوشیدن مایعات نمی باشد و در ضمن استفراغ ناشی از اسیدی شدن خون نیز به کاهش هرچه بیشتر مایعات و دهیدراتاسیون فرد کمک می کند. </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>در بیماران دیابتی نوع یک، خطر بروز کتواسیدوز بالاست. در بعضی موارد، کتواسیدوز دیابتی می تواند اولین تظاهر بالینی بیماری دیابت در فرد باشد به طوری که در یک چهارم بچه های دیابتی، وقوع کتواسیدوز ، اولین تظاهر بالینی دیابت می باشد. در بیماری که تحت درمان با انسولین می باشد ممکن است در اثر عدم تزریق انسولین و یا مقدار ناکافی انسولین، و نیز به دنبال ایجاد هرگونه استرس ، کتواسیدوز دیابتی به وجود آید. </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>ابتلاء به انواع عفونتها از جمله عفونتهای ادراری، تنفسی و ... استرسهای سنگین مثل جراحی یا انواع صدمات بدنی، وقوع سکته مغزی یا قلبی و یا هر بیماری جدی دیگر می تواند به علت افزایش نیاز بدن به انسولین، باعث بروز کتواسیدوز شود.</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>علائم اصلی بیماری به صورت افزایش حجم ادرار، تشنگی شدید، خشکی دهان، پوست سرد، تهوع و استفراغ و با یا بدون درد شکمی می باشد. تنفس بیمار می تواند سخت و عمیق بوده و بوی میوه ای داشته باشد. بیمار به نظر خسته و گیج می رسد و در صورت عدم درمان ، افت فشار خون، کاهش سطح هوشیاری، اغماء و مرگ رخ خواهد داد.</b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#CC0000">علائم هشدار دهنده که در صورت پیدایش هر کدام حتماً باید به پزشک مراجعه نمود عبارتند از</font> :</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> استفراغ بیش از یک مرتبه</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> درد معده</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> بروز اسهال پنج بار یا بیشتر در عرض شش ساعت</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> دو تست اندازه گیری قندخون بیشتر از 250 تا 300 میلیگرم در دسی لیتر</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>(در صورت تداوم تهوع و استفراغ حتی اگر قندخون زیر 250 باشد و یا حتی نرمال باشد نیز نباید از احتمال وجود کتواسیدوز غفلت نمود و بررسی های لازم باید حتماً به عمل آید.)</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> تنگی نفس</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> دفع کتون ( کتونوری ) در ادرار در حدمتوسط تا شدید ( با استفاده از نوار سنجش کتون ادراری )</b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#CC0000">تشخیص کتو اسیدوز</font> : </b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>وجود شکایات و علائمی که بیان شد همراه قند یا کتون بالا در خون، علائم دهیدراتاسیون یا کم آبی بدن ( مثل خشکی مخاطها، کاهش خاصیت ارتجاعی پوست یا فرورفتگی چشمها )، تنفس عمیق و پرتلاش همراه با بوی میوه های به خصوص در یک فرد دیابتی قویاً مطرح کننده کتواسیدوز بوده و باید بررسی های لازم در جهت تشخیص قطعی و درمان فوری و صحیح به عمل آید.</b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><b>اقدامات پیش گیری کننده و درمان</b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>مصرف صحیح و مداوم انسولین و کنترل قند خون و تغذیه مناسب همیشه باید جدی گرفته شود و به هنگام بیماری یا به وجود آمدن هرگونه استرسی ( صدمات، جراحی و...) اندازه گیری قند خون با فواصل کمتر ( هر سه تا چهار ساعت ) در منزل انجام گیرد و انسولین مصرفی به هیچ وجه قطع نشود.</b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>اغلب بیماران در صورت بالاتر از 250 بودن قندخون نیاز به تنظیم و کنترل جدی قند دارند و باید سعی کنند آنرا در مقادیر طبیعی حفظ نمایند. در صورت بیشتر بودن قند از 250 سنجش میزان کتون در ادرار با کمک نوارهای سنجش ادراری انجام گیرد و هر سه تا چهار ساعت تکرار شود. در صورت وجود کتونوری متوسط تا شدید بستری و درمان مناسب الزامی است. در صورتی که قند خون به حد بحرانی خطر برسد باید آنرا هر یک تا دو ساعت کنترل نماید و در طول شب نیز حداقل هر چهار ساعت یکبار باید قند خون را اندازه گرفت.</b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><b>منبع :&nbsp; سایت دیابت ایران</b></font><br><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=LINK&amp;text=TEXT" target="_blank" title=""><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b></b></font></font></a><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/369&amp;text= اسیدی شدن خون ( کتو اسیدوز ) در بیماری دیابت" target="_blank" title=" اسیدی شدن خون ( کتو اسیدوز ) در بیماری دیابت"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></b></font></font></font></font></div><br></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> </b></font> text/html 2018-08-02T14:20:57+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری خستگی و کاهش انرژی ، می تواند علامت اسیدی شدن بدن باشد http://nutritionandhealth.ir/post/368 <div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/368" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8333406218/Khastegi.jpg" alt="خستگی ناشی از اسیدی شدن بدن" vspace="0" align="left" hspace="15" height="198" border="0" width="329"></a>آیا به طور دائم احساس خستگی می‌کنید؟ آیا همواره به محرکی مانند کافئین در دوز بالا احتیاج دارید تا بدنتان در اول صبح یا حتی همه طول روز سرحال بیاید؟ شاید اولین راه حل برای شما خواب شبانه کافی و کامل باشد.</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>اما اگر در شب هم 8 ساعت را کامل می‌خوابید و همچنان <a href="http://nutritionandhealth.ir/post/368" target="_blank" title=""><font size="2"><font size="3">احساس خستگی توام با کلافگی</font>&nbsp;</font></a> همراهتان است پس مشکل را در جای دیگری جستجو کنید.</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>ممکن است گرفتار حالتی شده باشید که از آن آگاه نیستید. موقعیتی که به خستگی آدرنالی مشهور است. تشخیص این مشکل به دلیل علایم متفاوتی که وجود دارد تا حدودی سخت است با این حال نشانه‌های کلی مانند کج خلقی، احساس ناخوشی و </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/128" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">افسردگی</font></a> می‌توانند از علائم این نوع از خستگی باشند.</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>در واقع اینطور تخمین زده می‌شود که تقریبا هشتاد درصد از مردم در طول عمر خود مشکل خستگی آدرنالی را تجربه می‌کنند اما هرگز این مشکل را همانطور که هست تشخیص نمی‌دهند.</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>خستگی آدرنالی می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که یکی از آنها استرس طولانی مدت در انسان است که غدد آدرنالی ( فوق کلیوی ) را فعالی می‌کند و سبب کارکرد بیش از اندازه آنها می‌شود. در پی این تغییر ،‌تعادل شیمیایی بدن دچار اختلال شده و به هم می‌خورد. </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>ولی در عین حال دلیل مهم دیگری هم&nbsp; برای خستگی وجود دارد که به میزان </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/366" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">PH</font></a> موجود در خون افراد باز می‌گردد و در ادامه مطلب به آن می پردازیم .<br></b></font><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/368&amp;text=%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%20%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%20%D8%8C%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF" target="_blank" title="خستگی و کاهش انرژی ، می تواند علامت اسیدی شدن بدن باشد "><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></font></font></div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b></b></font></div> text/html 2018-08-02T13:34:48+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری اسیدی شدن بدن و ارتباط آن با علل بروز بیماری ها http://nutritionandhealth.ir/post/367 <div align="justify"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/367" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8333406350/%D8%A2%DB%8C%D8%A7_%D8%A8%D8%AF%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA.jpg" alt="علائم اسیدی شدن بدن" vspace="0" align="" hspace="0" border="0"></a><br><br></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/366" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">اسیدی</font></a> شدن بدن در اثر عدم پاکسازی مواد زاید تولیدی بدن در اثر سوخت و ساز درون سلولی تولید می شود. سلول های بدن انسان برای فعالیت و ادامه ی حیات خود، هرروز به انرژی نیاز دارند که این انرژی از مصرف مواد غذایی به دست می آید و بدون آن، زندگی کردن امکان پذیر نیست. مواد غذایی و اکسیژن از طریق خون به سلول ها هدایت می شوند و بر اثر سوخت و سازی که درون سلول انجام می پذیرد، انرژی تولید می شود و اگر این مواد زاید، پاکسازی نشوند محیط درون سلولی اسیدی می شود.</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>دستگاه پاکسازی یا تصفیه بدن، از بدو تولد مشغول از بین بردن پسماند های درون سلولی هستند. اگر مقدار این پسماند ها، بیش از ظرفیت دستگاه تصفیه بدن باشند، در مکان های امنی ذخیره می شوند که </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/132" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">چربی</font></a> ها یکی از مناسب ترین مکان ها هستند. هنگامی که میزان اسیدیته بدن زیاد می شود، بدن برای تولید انرژی از چربی ها استفاده نمی کند، زیرا نمی خواهد اسیدهایی که قبلا با زحمت فراوان در چربی ها ذخیره کرده است دوباره وارد خون شوند.</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>بدن انسان روزانه بر اثر فرآیند سوخت و ساز، مواد زائد اسیدی تولید می کند که مجبور به دفع آنهاست. این در صورتی است که اگر مواد غذایی مصرفی طوری باشند که پسماند اسیدی بیشتری تولید کنند، میزان اسیدی شدن بدن نیز افزایش می یابد و بدنبال آن عملیات سم زدایی سخت تر می شود و سموم دفع نشده به اجبار در سلول های چربی که فضای بیشتری دارند ذخیره می شوند و در نتیجه، با اسیدی شدن بدن، استعداد چربی سوزی به شدت کاهش می یابد.</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>در ادامه مطلب ، <a href="http://nutritionandhealth.ir/post/367" target="_blank" title=""><font size="2"><font size="3">ارتباط اسیدی شدن بدن و ایجاد بیماری های مختلف</font> </font></a>را بررسی می کنیم .<br></b></font><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/367&amp;text=%20%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%A2%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%D9%84%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%A7" target="_blank" title=" اسیدی شدن بدن و ارتباط آن با علل بروز بیماری ها"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> <br></b></font></div></div> text/html 2018-08-02T06:47:00+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری تعادل اسید و باز در بدن - PH چیست و PH طبیعی خون چیست ؟ http://nutritionandhealth.ir/post/366 <div align="left"><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/366" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8333406042/asidi_ghalyayi.jpg" alt=" تعادل اسیدی و باز در بدن" vspace="0" align="left" hspace="15" height="189" border="0" width="303"></a>کلمه PH مخفف " Potential of Hydrogen " یا " غلظت یون هیدروژن در محلول " می باشد .</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>به زبان ساده، PH نشانگر میزان یون هیدروژن +H موجود در مایعات است و میزان اسیدی یا قلیایی بودن مایعات را نشان می دهد و هر مایعی PH خاص خود را دارد.</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;درجه PH میزان اسیدی یا قلیایی بودن یک ماده را نشان می دهد و از صفر تا ۱۴ متغیر میباشد. اعداد بالای ۷ ،&nbsp; قلیایی ( باز ) و اعداد کمتر از ۷ ، اسیدی محسوب میگردند.PH 7 نیز خنثی نامیده میشود. </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>اسید و باز در یک محیط مشترک همواره همدیگر را خنثی می کنند و این فرآیند با جابجایی غلظت یون هیدروژن انجام می پذیرد. غلظت یون هیدروژن، نشانه ی خوبی برای سنجش سلامتی بدن است و هر چقدر یون هیدروژن در بدن کمتر باشد ( بدن قلیایی باشد )، از سلامت عمومی بیشتری برخوردار خواهیم بود.</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/366" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold">در بدن انسان، سطح pH در هر اندام متفاوت است</font> </a>. در روده، پوست و واژن، تعادل طبیعی بیشتر به سمت حالت اسیدی است زیرا از این طریق فعالیت </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/107" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">باکتری</font></a> ها محدود می‎شوند. در بزاق، تعادل ، بیشتر به سمت قلیایی است. همچنین، فرآیندهایی مانند تنفس، سوخت و ساز و </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/category/2" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">ورزش</font></a> ، اسید تولید می‎کنند و بدن تلاش می‎کند این اسیدیته را خنثی کند .</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>مسئله مهمی که وجود دارد این است که PH ، لوگاریتمیک است؛ برای مثال مایعی که درجه ی PH آن ۵ است نسبت به مایعی با درجه ی پی هاش ۶، ده برابر اسیدی تر است و یا مایعی با پی هاش ۹، نسبت به مایعی با پی هاش ۸، ده برابر قلیایی تر است.</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>در ادامه مطلب ، اطلاعات تکمیلی در باره PH و اسیدی شدن بدن می آید .<br></b></font><div align="left"><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/366&amp;text=%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AF%D9%86%20-%20PH%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20PH%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D9%86%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D8%9F" target="_blank" title=" تعادل اسید و باز در بدن - PH چیست و PH طبیعی خون چیست ؟"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></b></font></font></font></font></div><br></div></div></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> </b></font> text/html 2018-07-31T17:14:37+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری روش درمان دیابت نوع یک ( دیابت کودکان ) ، با رژیم غذایی و گیاهان دارویی و بدون نیاز به انسولین http://nutritionandhealth.ir/post/365 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="justify"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/MCr4F/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"><br><br><br><br><br></iframe></div><div align="justify"><br></div><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="justify"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Z26g4/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"><br><br><br><br><br><br><br><br><br></iframe></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><font size="2" color="#CC0000"><font color="#CC0000"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/365" target="_blank" title=""><font size="3" color="#CC0000">روش درمان دیابت نوع</font><font size="3" color="#CC0000"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>1</font><font color="#CC0000"><font size="3"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></font><font size="3"><span style="mso-spacerun:yes"></span></font><font size="3">( دیابت کودکان )</font><font size="3"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>با اصلاح رژیم غذایی و برخی گیاهان دارویی</font>&nbsp; </font></a></font></font><br></span></b></font></p><div align="justify"><ul><li><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"> پرهیز از مصرف هر نوع<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;</span></span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/133" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">روغن</font></a> و </span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/174" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">قند</font></a> و شکر ، دستور اصلی این رژیم غذایی است . </span></b></font></li><li><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"> کاهش مصرف گوشت و لبنیت ، دستور بعدی این رژیم غذایی است . </span></b></font></li><li><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"> مصرف کنترل شده </span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/tag/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">گیاهان دارویی</font></a> پایین آورنده قند خون در درمان </span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/157" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">دیابت</font></a> نوع 1 ، کمک کننده است .</span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br>گیاهانی مانند خرفه ، خاکشیر ، تخم شربتی ، بامیه ، </span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/186" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">دارچین</font></a> و ...... </span></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA">این گیاهان دارویی ، شبیه انسولین عمل کرده و موجب کاهش قند خون می گردند .</span></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></b></font></li></ul></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"> حذف کامل روغن و قند و شکر از رژیم غذایی از ضروریات اولیه درمان هر نوع دیابت می باشد .<br> این مواد باعث التهاب و </span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/366" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">اسیدی</font></a> شدن بدن گشته و از هر نوع درمان جلوگیری می نماید .&nbsp;<span style="mso-spacerun:yes"></span><span style="mso-spacerun:yes"> </span><br style="mso-special-character:line-break"> </span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"></span></b></font></p><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/365&amp;text= روش درمان دیابت نوع یک ( دیابت کودکان ) ، با رژیم غذایی و گیاهان دارویی و بدون نیاز به انسولین" target="_blank" title=" روش درمان دیابت نوع یک ( دیابت کودکان ) ، با رژیم غذایی و گیاهان دارویی و بدون نیاز به انسولین">&nbsp;<font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b> </b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></b></font></font></font></font></a></b></font></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> text/html 2018-07-31T12:32:52+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری چگونه اسیدی شدن بدن بر اثر تغذیه ، موجب ایجاد سرطان می گردد . http://nutritionandhealth.ir/post/364 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/BhgO5/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> </b></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/364" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000">ارتباط اسیدی شدن بدن و ایجاد سرطان</font>&nbsp;</a> </span></b></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> </b></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA">PH</span><span dir="RTL"></span><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span> خون بطور طبعی در محدوده 7/35 تا 7/45 می باشد . گرایش </span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA">PH</span><span dir="RTL"></span><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span> خون به سمت 7/35 و پایین تر</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>را اصطلاحا </span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/366" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">اسیدی</font></a> شدن بدن می نامند . <br> هنگامی که بدن اسیدی می شود میزان اکسیژن در دسترس سلول ها کاهش می یابد . در این حالت سوخت و ساز بدن که ناشی از ترکیب مواد غذایی با اکسیژن و تولید انرژی است دچار اختلال می گردد . در حالت کمبود انرژی ، وظایف حیاتی سلول و از جمله روند خود ترمیمی سلول و </span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA">DNA</span><span dir="RTL"></span><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span> های اسیب دیده دچار اختلال می گردد . <br> دکتر واربورگ ، سال ها پیش ارتباط بین بیماری </span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/tag/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">سرطان</font></a> و کمبود اکسیژن را کشف کرد و برای همین کشف ، جایزه نوبل پزشکی را دریافت کرد . <br> اغلب سلول ها در حالت کمبود اکسیژن و کمبود انرژی ، می میرند ولی برخی از این سلول ها خود را با شرایط کمی اکسیژن وفق می دهند و برای تولید انرژی به تخمیر </span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/174" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">قند</font></a> می پردازند ولی در این شرایط ، سلول ها از فرمان سیستم عصبی مرکزی بدن پیروی نکرده و وظایف اصلی خود را انجام نمی دهند و یک سری رفتارهای خودسرانه از خود نشان می دهند و به این ترتیب ، تبدیل به<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>سلول های سرطانی می شوند .<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>در حقیقت ، سلول های سرطانی ، سلول های هوشمندی هستند که سعی دارند در هر شرایطی زنده بمانند .<br> تحقیقات نشان داده که سلول های سرطانی برای رشد و تکثیر خود حرص و ولع زیادی به خوردن ( مصرف ) قند ها دارند .<br> بزاق دهان و ادرار بیماران سرطانی ، فوق العاده اسیدی است که گواه اسیدی شدن بدن در سرطان و ارتباط<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مستقیم سرطان با اسیدی شدن بدن دارد . <br> ما می توانیم با قلیایی کردن محیط بدن از بروز بسیاری از بیماری ها و از جمله سرطان پیشگیری کنیم . <br> برای قلیایی کردن محیط بدن باید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مصرف میوه و سبزیجات<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>را افزایش دهیم و از مصرف غذاهای فراوری شده مانند </span></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/133" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">روغن</font></a> و قند و شکر بپرهیزیم و مصرف گوشت و لبنیات را به حداقل برسانیم .<span style="mso-spacerun:yes"><br></span></span></b></font></p><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=LINK&amp;text=TEXT" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b></b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#993300"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><a href=" https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/364&amp;text=" target="_blank" title=" چگونه اسیدی شدن بدن بر اثر تغذیه ، موجب ایجاد سرطان می گردد ."><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></a></b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span style="mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span><span style="mso-spacerun:yes"></span><span style="mso-spacerun:yes"></span><span style="mso-spacerun:yes"></span><span style="mso-spacerun:yes"> </span></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-language:FA"></span></b></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> </b></font></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> text/html 2018-07-30T06:47:00+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری پای دیابتی را قطع نکنید . قابل درمان است ! http://nutritionandhealth.ir/post/363 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/9oMXv/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><br><div align="justify"><br><div align="justify"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/363" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold">در هر 30 تانیه یک پا بر اثر زخم دیابت قطع می شود ولی حتی عمیق ترین زخم های دیابتی نیز قابل درمان است</font> . </a><br><font color="#CC0000">چگونه ؟ </font><br>در </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/157" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">دیابت</font></a> ، بعلت بی حسی پا ، زخم های پا گسترش می یابد .</b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>و غالب پزشکان دستور به قطع پا می دهند. </b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>ولی .... </b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>زخم دیابتی همانند خود دیابت ، کاملا درمان پذیر است .</b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><b>چگونه ؟!!!</b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فقط و فقط با اصلاح تغذیه ...... بله ، فقط با اصلاح تغذیه </b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>احتیاج به هیچ نوع داروی شیمیایی و حتی گیاهی نیست .</b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>البته دمنوش های گیاهی به درمان کمک می کنند ولی درمان اساسی دیابت فقط با اصلاح تغذیه امکان پذیر است و همزمان با آن ، زخم های عمیق دیابتی نیز بهبود می یابند . فقط کافی است زخم ها را تمیز و عاری از آلودگی نگه داریم .</b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> </b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><b>چگونه اصلاح تغذیه باعث درمان دیابت و بهبود زخم ها می گردد ؟ </b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>دیابت نوع 2 ، یک بیماری متابولیک است . یعنی از اختلال عملکرد سلول ها بر اثر تغذیه غلط ایجاد شده است و به همین جهت با اصلاح تغذیه ، کاملا درمان می گردد . یعنی فقط با پرهیز کامل از خوردن یک سری خوراکی ها .</b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>باور کنید ، دیابت و زخم های دیابتی ، فقط با پرهیز کامل از خوردن یک سری خوراکی ها درمان می گردد . </b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><b>چه غذاهایی ؟!!!!</b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><ul><li><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><b>پرهیز از هر نوع غذای سرخ کردنی .</b></font></li></ul><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>غذاهای سرخ کردنی ، موجب ایجاد دیابت و ده ها بیماری دیگر می گردد . </b></font></font></font></div></div><div align="justify"><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>پرهیز از هر نوع روغنی که حرارت ببیند . حتی بهترین روغن زیتون و کنجد در اثر حرارت اکسیده می شوند . </b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فریب </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/133" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">روغن</font></a> های به اصطلاح سرخ کردنی را نخورید . تمام آن ها در اثر هر حرارتی اکسیده می شوند و تولید </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/211" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">رادیکال های آزاد</font></a> بیماری زا و </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/tag/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">سرطان</font></a> زا می کنند . </b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><ul><li><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><b>پرهیز از هر نوع قند و شکر و کیک و شیرینی</b></font></li></ul><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/174" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">قند</font></a> و شکر ، قاتل خاموش انسان هاست . ایجاد دیابت ، ایجاد </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/196" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">گرفتگی عروق</font></a> ، تغذیه سلول های سرطانی ، اسیدی کننده محیط بدن ، ایجاد التهاب عمومی در بدن ، ایجاد </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/164" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">بیماری های خود ایمنی</font></a> و ..... همه عمدتا به علت رژیم غذایی حاوی&nbsp; قند و شکر و فراورده های آن است . </b></font></font></font></div><div align="justify"><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><b>روغن و قند و شکر را برای تمام عمر کنار بگذارید . </b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>البته بعد از درمان دیابت می توانید هر چقدر خواستید میوه های شیرین بخورید ، بدون آنکه قند خونتان بالا رود و یا احتیاج به دارو داشته باشید . </b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><ul><li><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#990000">سومین پرهیز ، پرهیز نسبی از مصرف گوشت و لبنیات است .</font> </b></font></li></ul><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>در یک تا سه ماه اول از شروع درمان دیابت ، مصرف گوشت و تخم مرغ و لبنیات را کاملا قطع کنید . بعد از آن می توانید در حد مختصر مصرف کنید . برای مثال از گوشت ها ، گوشت ماهی و از لبنیات ، پنیر را و همچنین تخم مرغ آب پز را در رژیم غذایی خود قرار دهید .... البته بعد از درمان دیابت .</b></font></font></font></div><br><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><b><font color="#CC0000">چه غذاهایی می توانید بخورید ؟</font> </b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>آب سبزیجات همراه با آب بعضی از میوه ها ، بویژه در ابتدای درمان دیابت معجزه می کند . </b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>سبزیجاتی مانند شوید ، شنبلیله و کرفس را همراه با هویج در آب میوه گیری بریزید و روزی یک تا سه لیوان از آن نوش جان کنید . </b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>سالاد کاهو هر روزه در رژیم غذاییتان باشد ، حال به عنوان غذای اصلی و یا غذای کمکی . </b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>انواع سوپ و خورش ، البته بدون روغن و گوشت را می توانید مصرف کنید&nbsp; .</b></font></font></font><br><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><b>در هر حال ، این خوراکی ها را مطلقا استفاده نکنید : </b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فست&nbsp; فود ، چیپس و سیب زمینی سرخ کرده ، </b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>انواع </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/141" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">نوشابه</font></a> و آب میوه های آماده ،</b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>قند و شکر و فراورده های آن ، </b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>سوسیس و کالباس و هر غذای فراوری شده ، </b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>و هر نوع غذای سرخ کردنی و روغن حرارت خورده .</b></font></font></font><br><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><b>با این رژیم غذایی ، علاوه بر درمان دیابت ، اضافه وزنتان کاهش می یابد ، فشار خونتان تنظیم می شود ، گرفتگی عروقتان برطرف می گردد ، سلامتی </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/201" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">کبد</font></a> و کلیه ، بازمی گردد ، کم خونی ، آلرژی و میگرن و ... بهبود می یابد .</b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>به همین سادگی . </b></font></font></font><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>موفق باشید <br></b></font></font></font><br><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/365" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8333464984/9.JPG" alt="درمان زخم دیابتی پا" vspace="0" align="" hspace="0" border="0"></a><br><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font class="text51"><font color="#c70900"><br><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/359" title=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> <font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">درمان </font></a><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/359" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">زخم عمیق پا بر اثر دیابت ( پایی که بنا بود قطع شود )<br></font></a></font></font></b></font></font></font><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=LINK&amp;text=TEXT" target="_blank" title=""><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b></b></font></font></a><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/363&amp;text= پای دیابتی را قطع نکنید . قابل درمان است " target="_blank" title=" پای دیابتی را قطع نکنید . قابل درمان است !"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></b></font></font></font></font></div><br> text/html 2018-07-29T02:42:52+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری دانلود کتاب " بدنسازی و خام گیاهخواری " http://nutritionandhealth.ir/post/362 <div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/362" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8333030426/Badansazi_va_Ghamgiahkhari.jpg" alt=" کتاب بدنسازی و خام گیاه خواری" vspace="0" align="left" hspace="15" height="417" border="0" width="328"></a>نام کتاب :</b></font><br><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/362" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000">بدنسازی و خام گیاه خواری</font>&nbsp; </a><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>نویسنده : چارلی آبل </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>مترجم : مریم سیدی </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>تعداد صفحات :&nbsp; 116 صفحه </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>نشر الکترونیکی :</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://fa.zarinazar.com/?p=1592" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">وب سایت دکتر زرین آذر</font>&nbsp;</a> <br></b></font><br><br><br><br><br><br></div><a href="http://s9.picofile.com/d/8333030350/3165c562-5e00-4640-b3f1-43b0bee6a68a/Badansazi_va_Ghamgiahkhari.pdf" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">دانلود کتاب بدنسازی و خام گیاه خواری</font> </a>&nbsp; <br><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=LINK&amp;text=TEXT" target="_blank" title=""><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ا</b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#993300"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/362&amp;text= دانلود کتاب بدنسازی و خام گیاهخواری " target="_blank" title=" دانلود کتاب بدنسازی و خام گیاهخواری "><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>رسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></a></b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></div><br> text/html 2018-07-28T12:14:56+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری مکانیسم سلولی رابطه تغذیه ، اسیدوز و دیابت http://nutritionandhealth.ir/post/361 <div align="justify"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/361" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8332983626/Alkaline_Diet_Benefits.jpeg" alt="رابطه تغذیه ، اسیدوز و دیابت" vspace="0" align="" hspace="0" border="0"></a><br><br>علت بیماری </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/157" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">دیابت</font></a> ( نوع 2 ) ، عموما کمبود تولید انسولین نیست. بطوریکه مقدار انسولین تولید شده </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/154" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">پانکراس</font></a> در دیابت نوع ۲ نرمال و در بیشتر مواقع حتی بیش از نرمال است !<br></b></font><br><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/361" target="_blank" title=""><font color="#990000"><b><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">پس علت بیماری دیابت در کجاست ؟</font>&nbsp;</font></b></font> <br></a><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>بیماری دیابت در واقع&nbsp; بیماری یک سیستم و مولتی فاکتوریل ( چند علتی ) است و جزو بیماری های سندرم متابولیک ( اختلال در سوخت و ساز بدن ) می باشد و اولین اختلال از سیستم عصبی مرکزی ( CNC یا مغز ) شروع می شود و چون تمامی سلول های بدن تحت کنترل سیگنال های نوروهمورال مغز قرار دارند و در واقع متابولیسم داخل سلولی بدن تحت کنترل اعصاب مرکزی قرار دارد ، هنگامی که این سیگنال ها مختل شود، متابولیسم پایه داخل سلولی نیز مختل خواهد شد.<br></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>در اینجا سئوال این است ، <font color="#990000">پس عامل اختلال در CNC چیست؟<br></font></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>عامل اختلال در سیستم عصبی مرکزی ( CNC ) ، تغییرات PH خون از حالت خنثی ( ۷/۴۴-۷/۳۶ = PH ) به حالت </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/366" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">اسیدی</font></a> ( غلبه بلغم در اصطلاح طب سنتی ) است که به مرور زمان و عمدتا در اثر تغذیه غلط&nbsp; پدید می آید.</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>در اثر اسیدی شدن PH خون و در نتیجه اسیدی شدن PH داخل سلولی ، چه اتفاقی در سلولهای بدن می افتد که بیماری دیابت و چهار بیماری دیگر سندروم متابولیک یعنی چاقی شکمی، فشارخون بالا، تری گلیسیرید بالا و همچنین کاهش </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/267" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">HDL (کلسترول خوب )</font></a> ، کم کاری غده </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/172" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">تیروئید</font></a> و بیماری های دیگر مثل بیماری MS ، ALS ، پارکینسون، آرتریت روماتوئید، صرع وغیره … پدید می آید.<br>در ادامه مطلب با ما باشید تا نظریه ای را در مورد مکانیسم سلولی تاثیر PH خون و مایعات داخل و خارج سلولی بر اختلال متابولیسم سلولی و ایجاد بیماری دیابت ، بیان نماییم . <br></b></font><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/361&amp;text=%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%28%20PH%20%29%20%D8%AE%D9%88%D9%86%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%20%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA" target="_blank" title="مکانیزم تاثیر تغذیه و اسیدیته ( PH ) خون و مایعات داخل سلولی بر ایجاد یا درمان دیابت"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></font></font></div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b></b></font></div> text/html 2018-07-28T04:09:51+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری معرفی و دانلود کتاب " دانش غذا ، تغذیه و سلامتی" ترجمه داریوش کوهی کمالی http://nutritionandhealth.ir/post/360 <div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/360" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8332942968/Danesh_ghaza_Taghzie_va_salamati_1.jpg" alt=" کتاب دانش عذا ، تغذیه و سلامتی" vspace="0" align="left" hspace="15" height="445" border="0" width="318"></a>نام کتاب : </b></font><br><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/360" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#990000">دانش غذا ، تغذیه و سلامتی</font>&nbsp; </a><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>نویسندگان : </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>برایان فاکس</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>آلن کامرون </b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>ترجمه : </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>داریوش کوهی کمالی&nbsp; </b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>ناشر : انتشارات فارابی ( 1376 )</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>تعداد صفحات :&nbsp; 569 صفحه </b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#990000">توضیحات </font>:</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>این کتاب برای استفاده درسی دانشجویان رشته تغذیه ، مهندسی صنایع غذایی ، پرستاری و مامایی ، پزشکی و رشته های مختلف بهداشت در نظر گرفته شده و در عین حال ، علاقمندان به موضوعات تغذیه و سلامتی ، آن را سودمند خواهند یافت . </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>کتاب مشتمل بر 18 بخش می باشد که ابتدا غذا و وظایف آن و سپس آنزیم ها و هضم بیان گردیده و سپس موضوع رابطه غذا ، سلامتی و بیماری مطرح شده است .<br><br><a href="http://s9.picofile.com/d/8332941950/1c7be378-a288-42a1-9853-732f31c52b1e/Danesh_ghaza_Taghzie_va_salamati.pdf" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">دانلود کتاب " دانش غذا ، تغذیه و سلامتی "<br></font></a></b></font><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=LINK&amp;text=TEXT" target="_blank" title=""><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b></b></font></font></a><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href=" https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/360&amp;text= معرفی و دانلود کتاب دانش غذا ، تغذیه و سلامتی ترجمه داریوش کوهی کمالی" target="_blank" title=" معرفی و دانلود کتاب دانش غذا ، تغذیه و سلامتی ترجمه داریوش کوهی کمالی"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></b></font></font></font></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://s9.picofile.com/d/8332941950/1c7be378-a288-42a1-9853-732f31c52b1e/Danesh_ghaza_Taghzie_va_salamati.pdf" target="_blank" title=""> <br></a> <br>در ادامه مطلب ، فهرست کامل مطالب کتاب آورده شده است . <br></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> </b></font></div> text/html 2018-07-28T02:48:24+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری درمان زخم عمیق پا بر اثر دیابت ( پایی که بنا بود قطع شود ) http://nutritionandhealth.ir/post/359 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Zw9n8/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><br><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/359" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold">هم دیابت و هم زخم پای دیابتی ، قابل درمان و مداوا هستند و می توان از قطع پا جلوگیری کرد ، فقط با اصلاح تغذیه</font></a><br></font></b><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/359" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8333464900/1.jpg" alt="زخم پای دیابتی قبل از درمان" vspace="0" align="right" hspace="15" border="0"></a>&nbsp; </font></b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/359" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8333464918/2.jpg" alt="زخم پای دیابتی بعد از درمان" vspace="0" align="left" hspace="15" border="0"></a><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font class="text51"><font color="#c70900"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/356" title=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> <font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">چگونگی درمان دیابت و زخم پای دیابتی فقط با اصلاح رژیم غذایی</font> </a></font></font></font> </font></b><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=LINK&amp;text=TEXT" target="_blank" title=""><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b></b></font></font></a><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href=" https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/359&amp;text= درمان زخم عمیق پا بر اثر دیابت ( پایی که بنا بود قطع شود )" target="_blank" title=" درمان زخم عمیق پا بر اثر دیابت ( پایی که بنا بود قطع شود )"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></b></font></font></font></font><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/359" target="_blank" title=""> </a></font></b></div></div><br> text/html 2018-07-28T02:40:33+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری اجرایی زیبا و شاد از هنرمند نوجوان با پن فلوت http://nutritionandhealth.ir/post/358 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/el3tb/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><br><br><div align="justify"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/358" target="_blank" title=""><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">اجرایی زیبا و شاد از هنرمند نوجوان با پن فلوت</font></b> <br></a><div align="left"><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/358&amp;text= اجرایی زیبا و شاد از هنرمند نوجوان با پن فلوت" target="_blank" title=" اجرایی زیبا و شاد از هنرمند نوجوان با پن فلوت"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></font></font><br></div><font class="text51"><font color="#c70900"><br></font></font><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/358" target="_blank" title=""> </a></div></div> text/html 2018-07-28T02:23:21+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری بازنوازی قطعه زیبای ماتسوری ( Matsuri ) با پن فلوت http://nutritionandhealth.ir/post/357 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/q09ln/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/357" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold">بازنوازی قطعه زیبای ماتسوری</font> </a>( Matsuri ) یکی از مشهورترین آثار کیتارو ( ماسانوری تاکاهاشی معروف به کیتارو آهنگ ساز و نوازنده برجسته ژاپنی ) </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>کاور شده توسط: لئو روجاس ( Leo Rojas ) با ساز پن فلوت <br></b></font><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/357&amp;text= بازنوازی قطعه زیبای ماتسوری ( Matsuri ) با پن فلوت" target="_blank" title=" بازنوازی قطعه زیبای ماتسوری ( Matsuri ) با پن فلوت"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></font></font><br></div></div> text/html 2018-07-27T09:13:29+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری درمان دیابت و زخم پای دیابتی فقط با اصلاح رژیم غذایی http://nutritionandhealth.ir/post/356 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/8W71O/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#990000"><br><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/356" target="_blank" title=""><font color="#990000"><font size="2"><font size="3">درمان زخم دیابتی پا که در شرف قطع پا بوده است</font> </font></font><font size="2">.</font></a></font><br></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>در </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/157" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">دیابت</font></a> ، بعلت بی حسی پا ، زخم های پا گسترش می یابد .</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>و غالب پزشکان دستور به قطع پا می دهند. </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>ولی .... </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>زخم دیابتی همانند خود دیابت ، کاملا درمان پذیر است .</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><b>چگونه ؟!!!</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فقط و فقط با اصلاح تغذیه ...... بله ، فقط با اصلاح تغذیه </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>احتیاج به هیچ نوع داروی شیمیایی و حتی گیاهی نیست .</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>البته دمنوش های گیاهی به درمان کمک می کنند ولی درمان اساسی دیابت فقط با اصلاح تغذیه امکان پذیر است و همزمان با آن ، زخم های عمیق دیابتی نیز بهبود می یابند . فقط کافی است زخم ها را تمیز و عاری از آلودگی نگه داریم .<br> </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><b>چگونه اصلاح تغذیه باعث درمان دیابت و بهبود زخم ها می گردد ؟ </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>دیابت نوع 2 ، یک بیماری متابولیک است . یعنی از اختلال عملکرد سلول ها بر اثر تغذیه غلط ایجاد شده است و به همین جهت با اصلاح تغذیه ، کاملا درمان می گردد . یعنی فقط با پرهیز کامل از خوردن یک سری خوراکی ها .</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>باور کنید ، دیابت و زخم های دیابتی ، فقط با پرهیز کامل از خوردن یک سری خوراکی ها درمان می گردد . </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><b>چه غذاهایی ؟!!!!</b></font><br><ul><li><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><b>پرهیز از هر نوع غذای سرخ کردنی .</b></font></li></ul><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>غذاهای سرخ کردنی ، موجب ایجاد دیابت و ده ها بیماری دیگر می گردد . </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>پرهیز از هر نوع روغنی که حرارت ببیند . حتی بهترین روغن زیتون و کنجد در اثر حرارت اکسیده می شوند . </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فریب </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/133" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">روغن</font></a> های به اصطلاح سرخ کردنی را نخورید . تمام آن ها در اثر هر حرارتی اکسیده می شوند و تولید </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/211" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">رادیکال های آزاد</font></a> بیماری زا و </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/tag/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">سرطان</font></a> زا می کنند . </b></font><br><ul><li><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><b>پرهیز از هر نوع قند و شکر و کیک و شیرینی</b></font></li></ul><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/174" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">قند</font></a> و شکر ، قاتل خاموش انسان هاست . ایجاد دیابت ، ایجاد </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/196" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">گرفتگی عروق</font></a> ، تغذیه سلول های سرطانی ، </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/366" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">اسیدی</font></a> کننده محیط بدن ، ایجاد التهاب عمومی در بدن ، ایجاد </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/164" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">بیماری های خود ایمنی</font></a> و ..... همه عمدتا به علت رژیم غذایی حاوی&nbsp; قند و شکر و فراورده های آن است . </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><b>روغن و قند و شکر را برای تمام عمر کنار بگذارید . </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>البته بعد از درمان دیابت می توانید هر چقدر خواستید میوه های شیرین بخورید ، بدون آنکه قند خونتان بالا رود و یا احتیاج به دارو داشته باشید . </b></font><br><ul><li><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#990000">سومین پرهیز ، پرهیز نسبی از مصرف گوشت و لبنیات است .</font> </b></font></li></ul><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>در یک تا سه ماه اول از شروع درمان دیابت ، مصرف گوشت و تخم مرغ و لبنیات را کاملا قطع کنید . بعد از آن می توانید در حد مختصر مصرف کنید . برای مثال از گوشت ها ، گوشت ماهی و از لبنیات ، پنیر را و همچنین تخم مرغ آب پز را در رژیم غذایی خود قرار دهید .... البته بعد از درمان دیابت .<br></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><b><font color="#CC0000">چه غذاهایی می توانید بخورید ؟</font> </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>آب سبزیجات همراه با آب بعضی از میوه ها ، بویژه در ابتدای درمان دیابت معجزه می کند . </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>سبزیجاتی مانند شوید ، شنبلیله و کرفس را همراه با هویج در آب میوه گیری بریزید و روزی یک تا سه لیوان از آن نوش جان کنید . </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>سالاد کاهو هر روزه در رژیم غذاییتان باشد ، حال به عنوان غذای اصلی و یا غذای کمکی . </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>انواع سوپ و خورش ، البته بدون روغن و گوشت را می توانید مصرف کنید&nbsp; .<br></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><b>در هر حال ، این خوراکی ها را مطلقا استفاده نکنید : </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فست&nbsp; فود ، چیپس و سیب زمینی سرخ کرده ، </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>انواع </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/141" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">نوشابه</font></a> و آب میوه های آماده ،</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>قند و شکر و فراورده های آن ، </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>سوسیس و کالباس و هر غذای فراوری شده ، </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>و هر نوع غذای سرخ کردنی و روغن حرارت خورده .<br></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><b>با این رژیم غذایی ، علاوه بر درمان دیابت ، اضافه وزنتان کاهش می یابد ، فشار خونتان تنظیم می شود ، گرفتگی عروقتان برطرف می گردد ، سلامتی </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/201" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">کبد</font></a> و کلیه ، بازمی گردد ، کم خونی ، آلرژی و میگرن و ... بهبود می یابد .</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>به همین سادگی . </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>موفق باشید<br></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/356" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8333464926/3.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8333464926/3.jpg"></a><br><br></b></font><br><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/356" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8333464942/4.jpg" alt="درمان زخم دیابتی پا" vspace="0" align="" hspace="0" border="0"></a><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font class="text51"><font color="#c70900"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/359" title=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"> <font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">درمان زخم عمیق پا بر اثر دیابت ( پایی که بنا بود قطع شود )</font></a></font></font></b></font><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=LINK&amp;text=TEXT" target="_blank" title=""><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b></b></font></font></a><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/356&amp;text=درمان دیابت و زخم پای دیابتی فقط با اصلاح رژیم غذایی " target="_blank" title="درمان دیابت و زخم پای دیابتی فقط با اصلاح رژیم غذایی "><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></b></font></font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> </b></font></div></div> text/html 2018-07-26T09:43:00+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری علت ناکامی طب کلاسیک ( طب نوین ) در درمان بیماری های مزمن http://nutritionandhealth.ir/post/355 <div align="justify"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/355" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8332913784/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86.jpg" alt="درمان بیماری های مزمن" vspace="0" align="" hspace="0" border="0"></a><br><br><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/355" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold">علت ناکامی طب کلاسیک ( طب جدید ) در درمان بیماری دیابت</font></a> و بسیاری از </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/category/3" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">بیماری ها</font></a>ی مزمن دیگر مـثل فشار خون ، سردرد ، آسم ، آلرژی ، اگزما ، پسوریازیس ، ویتیلیگو ، </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/128" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">افسردگی</font></a> و ..... در چیست ؟</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>چون نگرش طب جدید در درمان بیماریهای مزمن ، عمدتا فقط علامت درمانی است و در حقیقت در بسیاری از موارد ، علت بیماری ها ناشناخته باقی مانده و به همین دلیل بجای اینکه با علت بیماری مبارزه نماید ، با علائم بیماری مبارزه می کند ، همین امر موجب شکست طب کلاسیک ( مدرن ) در درمان بیماری ها گردیده است.</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>اصولا دست انکاران طب جدید در دنیا چنان در سیتره قدرت مافیایی کمپانی های داروسازی با هدایای هنگفت و با انواع و اقسام ترفندها و تبلیغات دروغین در مورد تاثیرات داروهای شیمیایی قرار گرفته اند ، بطوریکه امروزه روش درمان و روش تشخیص بیماری ها را کمپانی های داروسازی تعیین می کنند و پزشکان امروزی اکثرا فقط بعنوان یک عریضه نویس ، داروهای این کمپانی ها را روی نسخه خود عریضه می کنند.</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>آیا از بر کردن و نوشتن اسم داروهای کمپانی های داروسازی در نسخه خود هنر است و صرف بیش از سی سال برای آموختن آن لازم است؟</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>البته پزشکان امروزی در این امر چندان تقصیری ندارند و این سیستم آموزش طب جدید است که آنها را به صورت یک عرضه نویس درآورده است ، بطوریکه دانش طب و روش آموختن دانش طب را برای پزشکان بعلت سیطره گسترده مافیای کمپانی های داروسازی ، آنها تعیین می کنند و سیاست کلی آنها بر مبنای فروش داروهای شیمیایی با ده ها عوارض جانبی متعدد است. </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>اصولا درمان بیماری های مزمن از نظر مافیای کمپانی های داروسازی مفهومی ندارد.&nbsp; </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>در ادامه مطلب ، بنده از دست انکاران طب جدید یک سئوال دارم ؟</b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://diabetnovinteb.ir/?p=407" target="_blank" title=""><br></a></b></font><div align="left"><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/355&amp;text=%20%D8%B9%D9%84%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%B7%D8%A8%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9%20%28%20%D8%B7%D8%A8%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86%20%29%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86" target="_blank" title=" علت ناکامی طب کلاسیک ( طب نوین ) در درمان بیماری های مزمن"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></b></font></font></font></font></div><br></div></div> text/html 2018-07-26T03:46:15+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری تغذیه قلیایی یا اسیدی ؟ بحثی بر PH مواد غذایی و تاثیر آن بر سلامتی http://nutritionandhealth.ir/post/354 <br><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#CC0000"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/354" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8332795142/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%DB%8C%D8%A7_%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="تغذیه قلیایی یا اسیدی ؟" vspace="0" align="left" hspace="15" height="157" border="0" width="337"></a><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/354" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000">تغـذیه قلیایی یا اسیدی</font> <font color="#CC0000">؟</font> </a></font><br>حفظ </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/366" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">PH </font></a> خون در محدوده طبیعی برای سلامتی بدن، کارکرد سیستم‌های حیاتی و انجام واکنش‌های طبیعی بدن ضروری است. PH که در واقع معیاری برای سنجش میزان </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/366" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">اسیدی یا قلیایی</font></a> بودن خون است تاثیر زیادی در سلامت انسان دارد به گونه‌ای که کاهش آن و اسیدی شدن خون موجب ناراحتی‌های بسیاری شده و برعکس افزایش آن مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد. در نتیجه با کمی دقت به آنچه می‌خوریم می‌توانیم با کنترل PH در محدوده طبیعی به سلامت بدن نیز کمک کنیم.<br>در ادامه مطلب تاثیر مواد غذایی مختلف بر PH بدن انسان و ایجاد سلامتی یا بیماری را مطالعه نمایید . </b></font><br></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> </b></font> text/html 2018-07-25T05:59:28+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری نماهنگ مناجات - آهنگساز و خواننده : اسحاق انور ( + دانلود ترانه مناجات ) http://nutritionandhealth.ir/post/353 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/WdcZQ/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><br><br><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/353" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#990000">ترانه و آهنگ مناجات</font> </a>&nbsp; </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>آهنگساز و خواننده : اسحاق انور &nbsp; </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>شاعر : محسن وطنی<br><font size="2"><a href="http://s8.picofile.com/d/8332707442/e9d17d22-f3e7-48e4-961d-c7878eb7d5ad/monajat_Eshagh_Anvar.mp3" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">دانلود ترانه مناجات ( اسحاق انور )</font>&nbsp; <br></a></font></b></font><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/353&amp;text= نماهنگ مناجات - آهنگساز و خواننده : اسحاق انور ( + دانلود ترانه مناجات )" target="_blank" title=" نماهنگ مناجات - آهنگساز و خواننده : اسحاق انور ( + دانلود ترانه مناجات )"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></font></font><br></div></div> text/html 2018-07-23T02:49:38+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری دانلود کتاب دانش تغذیه ( غذا برای بهتر زیستن ) از دکتر حسن فشارکی زاده http://nutritionandhealth.ir/post/352 <div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/352" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8332504268/Danesh_Taghzieh_Ghaza_Baraye_Behtar_zistan.jpg" alt=" کتاب دانش تغذیه ( غذا برای بهتر زیستن )" vspace="0" align="left" hspace="15" height="412" border="0" width="283"></a>نام </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/tag/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">کتاب</font></a> :</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/352" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000">دانش تغذیه ( غذا برای بهتر زیستن )</font>&nbsp;</a> </b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>اقتباس ، ترجمه و تلخیص از </b></font><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/90" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">دکتر حسن فشارکی زاده </font></a><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>گرداوری شده از پژوهش های اساتید و پژوهشگران :</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/90" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">دین اورنیش</font></a> </b></font><br><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/275" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">جان رابینز</font></a><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>بارنارد</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>تیموتی اسمیت</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>دیپاک چوپرا</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>دیوید سیمون </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>جین کارپر </b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>ناشر : انتشارات قدیس ( 1390 )</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>تعداد صفحات : 283 صفحه </b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فصول این کتاب :</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>توانمندسازی ، نوسازی و زندگانی با غذاهای لذیذ و بدون زیان </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>رهایی از چاقی</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>پیشگیری از </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/tag/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">سرطان</font></a> و </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/196" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">بیماری های قلب</font></a> </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>پیشگیری از بیماری های استخوان</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>پیشگیری از سالمندی زود هنگام ( </b></font><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/229" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">پیری</font></a> <b><font size="3" face="Mihan-Iransans">)</font></b><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br><a href="http://s9.picofile.com/d/8332504218/9b166948-8fc9-4c4b-8269-8691f8ffd860/Danesh_taghzie.pdf" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">دانلود کتاب " دانش تغذیه ( غذا برای بهتر زیستن )</font> </a><br></b></font><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/352&amp;text= دانلود کتاب دانش تغذیه ( غذا برای بهتر زیستن ) از دکتر حسن فشارکی زاده" target="_blank" title=" دانلود کتاب دانش تغذیه ( غذا برای بهتر زیستن ) از دکتر حسن فشارکی زاده"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> <br></b></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;</b></font></div> text/html 2018-07-21T17:14:03+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری معرفی و دانلود کتاب " غذا برای بهتر زیستن " از دکتر بیل برنارد http://nutritionandhealth.ir/post/351 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/351" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8332391000/Ghaza_baraye_behtar_zistan.jpg" alt=" کتاب غذا برای بهتر زیستن از دکتر نیل بارنارد " vspace="0" align="left" hspace="15" height="428" border="0" width="296"></a>نام </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/tag/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">کتاب</font></a> :</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/351" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000">غذا برای بهتر زیستن</font>&nbsp;</a> <br></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>نویسنده : دکتر بیل برنارد </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>ترجمه : دکتر </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/90" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">حسن فشارکی زاده</font></a> </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>ناشر : مرکز نشر دانشگاهی ( 1387 )</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>تعداد صفحات : 283 صفحه <br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font><a href="http://s9.picofile.com/d/8332390750/67a4965b-34b9-478c-a5a8-23f37c1db7af/Ghaza_baraye_behtar_zistan.pdf" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font color="#3333FF">دانلود کتاب " غذا برای بهتر زیستن "</font></font>&nbsp; </a></b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>برنامه های ارائه شده در این كتاب ساده هستند و در عین حال توان آن را دارند كه سلامت و نشاط و كارایی انسانها را به سطح نوینی ارتقا دهند و به سالهای عمر بیفزایند. این كتاب هم برای افرادی كه سالم هستد و می‎خواهند همچنان سالم بمانند و هم برای آنان كه با بیماری جدی مشغول نبرد هستند نوشته شده است. پایه و اساس توصیه‎های این نوشته را آثار علمی زیادی تشكیل می‎دهد كه فهرست پاره‎ای از آنها در پایان كتاب آمده است. اجرای برنامه‎های پیشنهادی این كتاب برای شما بسیار آسان است. از روش قدیمی محاسبه كالری خبری نیست. رژیمی بسیار پرتوان تر و در عین حال آسانتر از رژیم غذایی كنونی و گذشته است.</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>در اینجا ، پیشگفتار این کتاب که بوسیله دکتر دین اورنیش تقریر شده ، آورده می شود : </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>در 17 سال گذشته ، من و همکارانم در بررسی های بالینی که در انستیتوی پزشکی پیشگیری بر روی بیماران انجام دادیم به دیدگاه تازه ای رسیدیم که ثابت می کند حتی </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/category/3" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">بیماری ها</font></a>ی ناشی از </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/196" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">گرفتگی شدید عروق</font></a> کرونر قلب ، بدون استفاده از داروهای پایین آورنده </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/267" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">کلسترول</font></a> و یا عمل جراحی ، درمان می شوند . </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>در این بررسی ها متوجه شدیم که با اجرای برنامه نوین غذایی ، در چند روز تا چند هفته از شدت درد قفسه سینه و دردهای ادواری ناشی از گرفتکی رگهای کرونر بیماران کاسته می شود و گاه بکلی از بین می رود و در شماری از آنها گردش خون قلب نیز عادی می شود و قدرت ماهیچه های قلب افزایش می یابد . </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>یک سال پس از اجرای برنامه نوین غذایی ، گرفتگی شدید کرونر بیشتر این بیماران ، شروع به باز شدن نمود و بسیاری از این بیماران با نظر پزشک معالج خود ، مقدار مصرف داروهای قلبی را کاهش دادند و یا بکلی آن را قطع نمودند . </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>با اینکه خوراک این بیماران افزایش یافته بود ، ولی هر یک از آنها حدود 9 کیلوگیرم کاهش وزن پیدا کردند . این دستاورد به بیماران امید های تازه ای بخشید و راه های نوینی را در برابرشان گشود . </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>بررسی ما برای درمان بیماری های قلبی فقط با رژیم غذایی از این هم فراتر رفت . با اشاره به این واقعیت که مرگ ناشی از </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/196" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">بیماری های قلبی عروقی</font></a> در آمریکا از بیماری های دیگر ، بیشتر است ، عظمت این تحقیقات در راستای نجات گروه بیشماری از انسان ها و نیز ابعاد اقتصادی آن روشنتر می گردد . </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>دکتر نیل برنارد در کتابی که در پیش رو دارید ، انگیزه ای پرتوان و امید بخش برای دگرگونی روش تغذیه بوجود آورده است . </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>دگرگونی در برنامه غذایی ، نه تنها خطر بیماری های قلب و عروق را کاهش می دهد بلکه از خطر ابتلا به </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/tag/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">سرطان</font></a> های پستان ، روده بزرگ&nbsp; ، پوکی استخوان ، </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/157" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">دیابت</font></a> ، افزایش فشار خون و بسیاری از بیماری های فرساینده دیگر نیز می کاهد . </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>دکتر بارنارد در این کتاب ، ضرورت تغییر برنامه غذایی و روش های اجرای آسان ان را بیان می کند . در این کتاب ، هنر تغذیه سالم و گذر از روش کهنه و قدیمی خوردن&nbsp; به روشی نوین نیز مورد بحث قرار می گیرد و به ما کمک می کند تا برنامه ای ویژه برای </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/category/2" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">ورزش</font></a> و کاهش اضطراب ها و تنش های عصبی تنظیم کنیم . </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/90" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">دکتر دین اورنیش</font></a> </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>رئیس انستیتو تحقیقات پزشکی پیشگیری دانشگاه کالیفرنیا – سانفرانسیسکو<br>&nbsp; </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>در ادامه مطلب ، فهرست مطالب این کتاب را مشاهده نمائید .<br></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://s9.picofile.com/d/8332390750/67a4965b-34b9-478c-a5a8-23f37c1db7af/Ghaza_baraye_behtar_zistan.pdf" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font color="#3333FF">دانلود کتاب " غذا برای بهتر زیستن "</font></font>&nbsp;</a></b></font>&nbsp; <span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"><br></span></span></b></font><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/351&amp;text=معرفی و دانلود کتاب غذا برای بهتر زیستن از دکتر بیل برنارد " target="_blank" title="معرفی و دانلود کتاب غذا برای بهتر زیستن از دکتر بیل برنارد "><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span></span></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span></span></b></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> </b></font></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> text/html 2018-07-19T09:11:34+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری موزیک ویدئو آرامش بخش http://nutritionandhealth.ir/post/350 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/4Ndgs/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><br><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/350" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold">موزیک ویدئویی بی کلام و آرامش بخش</font> </a>همراه با تصاویری زیبا از </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/tag/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">طبیعت</font></a> و شهرها <br></b></font><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=LINK&amp;text=TEXT" target="_blank" title=""><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href=" https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/350&amp;text= موزیک ویدئویی آرامش بخش" target="_blank" title=" موزیک ویدئویی آرامش بخش"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></a></b></font></font></font></font></div><br></div> text/html 2018-07-19T03:25:16+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری معرفی و دانلود کتاب " درمان با گیاهان دارویی " ( از محمد جواد هوشیار ) http://nutritionandhealth.ir/post/348 <div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/348" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8332157942/Darman_ba_Giahan_Darooee.jpg" alt=" کتاب درمان با گیاهان دارویی " vspace="0" align="left" hspace="15" height="415" border="0" width="323"></a>نام </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/tag/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">کتاب</font></a> :</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/348" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000">درمان با گیاهان دارویی</font>&nbsp;</a> </b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>نویسنده : محمد جواد هوشیار قصر</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>ناشر : مولف <br>تعداد صفحات : 201 صفحه<br><br><font size="2"><a href="http://s9.picofile.com/d/8332157834/96cc2c36-e82f-4f36-8b33-245709adffb4/Darman_ba_Giahan_Darooee.pdf" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">دانلود کتاب " درمان با گیاهان دارویی "</font> </a><br><br><br></font><br></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#CC0000">هشداری در باره عوارض مصرف خودسرانه گیاهان داروئی ( از مقدمه کتاب</font> )</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>برای درمان قبل از همه ما معتقدیم که با پزشک خانوادگی خود همیشه در تماس باشید. در جامعه امروز همه ما نیاز به یک پزشک خانوادگی داریم، زیرا شناخت درد مهم است. هنگامیکه درد شناخته شد آنجاست که از داروهای مورد نیاز می توان استفاده کرد. اگر میخواهیم با گیاه درمان کنیم بهتر است که ابتدا از میوه های موجود و یا سبزی ها استفاده کنیم، سپس به </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/tag/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">گیاهان دارویی</font></a> مراجعه کنیم. در بین مردم مرسوم است که گیاهان داروئی هیچ ضرری ندارد در حالیکه چنین نیست. اگر ما گیاهان داروئی را بی رویه استفاده کنیم ضرر آن غیرقابل جبران است. قبل از استفاده از گیاه نسبت به آن آشنایی پیدا کنید سپس اقدام به مصرف آن نمایید. همچنین از داروهای گیاهی سمی کمتر استفاده شود و از نظر مقدار و مدت مصرف حتما زیر نظر پزشک متبحر انجام پذیرد .</b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp; <br></b></font><div align="left"><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/348&amp;text= معرفی و دانلود کتاب درمان با گیاهان دارویی ( از محمد جواد هوشیار )" target="_blank" title=" معرفی و دانلود کتاب درمان با گیاهان دارویی ( از محمد جواد هوشیار )"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></font></font><br></div><font class="text51"><font color="#c70900"><br></font></font></div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;</b></font></div> text/html 2018-07-19T02:00:16+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری دانلود کتاب " گیاهان داروئی " ( مجله الکترونیکی ویستا ) http://nutritionandhealth.ir/post/347 <div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/347" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8332155418/Giahan_Darooee_Vista_Magazine.jpg" alt=" کتاب گیاهان دارویی - ویستا" vspace="0" align="left" hspace="15" height="217" border="0" width="314"></a>نام </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/tag/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">کتاب</font></a> :</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/347" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000">گیاهان دارویی</font>&nbsp;</a> </b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>گرداوری و نشر الکترونیکی : </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>وب سایت ویستا <br>تعداد صفحات : 490 صفحه<br><br><font size="2"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><a href="http://s8.picofile.com/d/8332155476/6f6f232d-14bb-4246-a684-bbd263105ecd/Giahan_Darooee_Vista_Magazine.pdf" target="_blank" title=""><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">دانلود کتاب " گیاهان دارویی " ( نشر ویستا )</font>&nbsp; </font><br></b></font></a></font></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>در ادامه مطلب ، فهرست مطالب این کتاب&nbsp; آمده است .<br></b></font><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/347&amp;text=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%20%28%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%20%29" target="_blank" title="دانلود کتاب گیاهان داروئی ( مجله الکترونیکی ویستا ) "><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></font></font></div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> </b></font></div> text/html 2018-07-19T01:27:38+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری معرفی و دانلود کتاب " داروهای گیاهی " از دکتر فرهاد همت خواه http://nutritionandhealth.ir/post/346 <br><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/346" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8332155142/Giahan_Darooee_Farhad_Hemmat_khah.jpg" alt=" ِِِکتاب داروهای گیاهی" vspace="0" align="left" hspace="15" height="455" border="0" width="307"></a>نام </b></font></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/tag/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">کتاب</font></a> : </b></font></b></font><br><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/346" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000">داروهای گیاهی</font>&nbsp; </a><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>نویسنده: دکتر فرهاد همت خواه</b></font></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>ناشر : عصر کتاب</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>تعداد صفحات: ۱۹۶</b></font></b></font><br></div><div align="justify"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://s9.picofile.com/d/8332155100/13a298bf-9232-4224-9ca4-3d1a68a4b234/Daroo_haye_Giahi.pdf" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">دانلود کتاب داروهای گیاهی</font>&nbsp; </a><br></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>کتاب داروهای گیاهی نوشته دکتر فرهاد همت خواه به بررسی داروهای گیاهی برای درمان </b></font><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/category/3" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">بیماری ها</font></a><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>ی مختلف می پردازد.&nbsp; </b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>مطالب این کتاب براساس معرفی </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/tag/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C" target="_blank" title="">گیاهان دارویی</a></font> و قسمتهای مورد استفاده گیاهان و اثرات </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>آنها بر بدن ، بیماری هایی که با گیاهان دارویی درمان می شوند ، نحوه درمان بیماری ها و </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فهرست داروهای گیاهی تنظیم شده است .</b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>در این کتاب در مورد انواع داروهای گیاهی که شامل ۱۲۰ گیاه دارویی با توضیح کامل بحث </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>شده و انواع بیماری ها که با چه دارو گیاهی درمان خواهد شد را توضیح داده است </b></font><br><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>گیاهان دارویی گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام‌های آنها حاوی مادهٔ مؤثره‌ است. این </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>ماده که کمتر از ۱٪ وزن خشک گیاه را تشکیل می‌دهد، دارای خواص دارویی مؤثر بر موجودات </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>زنده‌ است. همچنین کاشت، داشت و برداشت این گیاهان به منظور استفاده از مادهٔ موثرهٔ </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>آنها انجام می‌گیرد.</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>اگر نحوهٔ آماده‌سازی داروهای گیاهی و تحویل آنها به مردم به نحو صحیح انجام نگیرد خواص </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>درمانی گیاه از بین رفته یا تقلیل می‌یابد که این امر موجب عدم تأثیر گیاه در درمان بیماری </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>می‌گردد.</b></font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><b>از مواردی که باعث کاهش اثر بخشی گیاه می‌گردد:</b></font><br><br><ul><li><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>کشت در زمینی که از نظر مواد خاص مورد نیاز گیاه، دچار کمبود باشد.</b></font></li><li><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>عدم مبارزهٔ صحیح با آفات و بیماریهای گیاهان دارویی کشت شده که اغلب موجب کاهش </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>مواد مؤثر گیاه یا تغییر نسبت ترکیبات مفید گیاه می‌گردند.</b></font></li><li><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>رعایت نکردن زمان مناسب برداشت ( برحسب وضعیت هوا و ساعات روز )</b></font></li><li><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>خشک کردن گیاه در شرایط نامناسب ( از نظر درجه حرارت، مدت زمان خشک کردن یا </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>سرعت خشک کردن و…)</b></font></li><li><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>عدم نگهداری صحیح و بسته‌بندی مناسب ( فرّار بودن برخی ترکیبات، آلودگی گیاه برداشت</b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> شده به قارچ یا باکتری و…)</b></font></li></ul><ul><li><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>تقلبات دارویی ( برخی از اوقات به‌عمد یا غیرعمد، گیاهی به‌عنوان گیاه دیگر به صرف </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>داشتن ظاهر مشابه فروخته می‌شود و این مسأله علاوه بر اینکه در سطح گونه گیاهی به</b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> فراوانی اتفاق می‌افتد، گاهی در حد جنس گیاه نیز صورت می‌گیرد. )</b></font><br></li></ul><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://s9.picofile.com/d/8332155100/13a298bf-9232-4224-9ca4-3d1a68a4b234/Daroo_haye_Giahi.pdf" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">دانلود کتاب داروهای گیاهی</font>&nbsp; </a><br></b></font><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=LINK&amp;text=TEXT" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b></b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#993300"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/346&amp;text= معرفی و دانلود کتاب داروهای گیاهی از دکتر فرهاد همت خواه" target="_blank" title=" معرفی و دانلود کتاب داروهای گیاهی از دکتر فرهاد همت خواه"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></a></b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> </b></font></div> text/html 2018-07-19T00:56:47+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری کتاب خواص دارویی خوراکی های گیاهی ( + دانلود PDF ) http://nutritionandhealth.ir/post/345 <div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/345" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8332154718/Khavas_Darooee_khorakihaye_Giahi.jpg" alt=" خواص دارویی خوراکی های گیاهی" vspace="0" align="left" hspace="15" height="579" border="0" width="403"></a>نام&nbsp; </b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/tag/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF">کتاب</font></a> :</b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/345" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000">خواص دارویی خوراکی های گیاهی</font>&nbsp; </a><br></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>تعداد صفحات : 213 صفحه <br></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#990000">توضیح</font> : </b></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>این کتاب ، گردآوری خواص <a href="http://nutritionandhealth.ir/post/category/10" target="_blank" title=""><font size="2"><font size="3" color="#3333FF">گیاهان خوراکی</font>&nbsp;</font></a> میباشد که اکثرا در رژیم تغذیه ای معمول ما قرار دارند . در مورد هر کدام از این خوراکی های گیاهی از لحاظ ترکیبات شیمیایی ، خواص دارویی ، طرز استفاده و مضرات آنها بحث شده است . <br><br><font size="2"><a href="http://s8.picofile.com/d/8332154768/2ba18c55-e6b3-41e5-ac96-7ab80654279c/Khavas_Darooee_khorakihaye_Giahi_.pdf" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#3333FF"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">دانلود کتاب " خواص داروئی خوراکی های گیاهی "</font> </a><br></font></b></font><div align="left"><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/345&amp;text= کتاب خواص دارویی خوراکی های گیاهی ( + دانلود PDF )" target="_blank" title=" کتاب خواص دارویی خوراکی های گیاهی ( + دانلود PDF )"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></font></font><br></div><font class="text51"><font color="#c70900"><br></font></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;<br></b></font></div> text/html 2018-07-17T15:49:49+01:00 nutritionandhealth.ir هادی انصاری نمونه ای از غذاهایی که یک بانوی خام گیاه خوار آماده می کند . http://nutritionandhealth.ir/post/344 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/k4X6Q/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font><div align="justify"><a href="http://nutritionandhealth.ir/post/344" target="_blank" title=""><b><font size="3">نمونه ای از غذاهایی را که یک بانوی خام گیاه خوار آماده می کند را در این ویدئو مشاهده کنید</font></b> .</a><br><div align="left"><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993399"><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://telegram.me/share/url?url=http://nutritionandhealth.ir/post/344&amp;text= نمونه ای از غذاهایی که یک بانوی خام گیاه خوار آماده می کند ." target="_blank" title=" نمونه ای از غذاهایی که یک بانوی خام گیاه خوار آماده می کند ."><font size="4"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b></font></font><font face="Mihan-IransansBold"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font class="text6"><font class="text4"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#993300"><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b><font size="4" face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><b>ارسال به دوستان از طریق تلگرام&nbsp; </b></font></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/MmCNBjhckn/large/telegram.png" alt="telegram.png" vspace="0" align="absmiddle" hspace="0" height="66" border="0" width="66"></b></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></a></b></font></font></font></font><br></div><font class="text51"><font color="#c70900"><br></font></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b> </b></font></div>