Google

در این وب سایت


تغذیه و سلامت
رژیم غذایی سالم و تاثیر آن بر سلامت و بهبود بیماری ها - نوع تغذیه و سبک زندگی است که سلامتی پایدار را به ارمغان می آورد

رابطه تغذیه ، اسیدوز و دیابت

علت بیماری
دیابت ( نوع 2 ) ، عموما کمبود تولید انسولین نیست. بطوریکه مقدار انسولین تولید شده پانکراس در دیابت نوع ۲ نرمال و در بیشتر مواقع حتی بیش از نرمال است !

پس علت بیماری دیابت در کجاست ؟ 

بیماری دیابت در واقع  بیماری یک سیستم و مولتی فاکتوریل ( چند علتی ) است و جزو بیماری های سندرم متابولیک ( اختلال در سوخت و ساز بدن ) می باشد و اولین اختلال از سیستم عصبی مرکزی ( CNC یا مغز ) شروع می شود و چون تمامی سلول های بدن تحت کنترل سیگنال های نوروهمورال مغز قرار دارند و در واقع متابولیسم داخل سلولی بدن تحت کنترل اعصاب مرکزی قرار دارد ، هنگامی که این سیگنال ها مختل شود، متابولیسم پایه داخل سلولی نیز مختل خواهد شد.

در اینجا سئوال این است ، پس عامل اختلال در CNC چیست؟

عامل اختلال در سیستم عصبی مرکزی ( CNC ) ، تغییرات PH خون از حالت خنثی ( ۷/۴۴-۷/۳۶ = PH ) به حالت اسیدی ( غلبه بلغم در اصطلاح طب سنتی ) است که به مرور زمان و عمدتا در اثر تغذیه غلط  پدید می آید.
در اثر اسیدی شدن PH خون و در نتیجه اسیدی شدن PH داخل سلولی ، چه اتفاقی در سلولهای بدن می افتد که بیماری دیابت و چهار بیماری دیگر سندروم متابولیک یعنی چاقی شکمی، فشارخون بالا، تری گلیسیرید بالا و همچنین کاهش HDL (کلسترول خوب ) ، کم کاری غده تیروئید و بیماری های دیگر مثل بیماری MS ، ALS ، پارکینسون، آرتریت روماتوئید، صرع وغیره … پدید می آید.
در ادامه مطلب با ما باشید تا نظریه ای را در مورد مکانیسم سلولی تاثیر PH خون و مایعات داخل و خارج سلولی بر اختلال متابولیسم سلولی و ایجاد بیماری دیابت ، بیان نماییم .


PH خون چیست؟

 PH خون عبارت است از غلظت یون هیدروژن در مایع خارج سلولی که براثر نوع تغذیه ای که انسان دارد، واکنش هایی در بدن انسان صورت می گیرد و در نتیجه آن، حالت اسیدی یا بازی ( بلغم یا صفرا ) غلبه پیدا می کند. طب جدید این واکنش ها را تغییرات PH می نامد.

غلظت یون هیدروژن از ترکیب فرمول زیر بوجود می آید:
CO2 + H2O –> H2CO3 –> HCO3 + H

در واقع میزان غلظت یون هیدروژن و تغییرات PH خون را ، CO2 تولید شده در متابولیسم سلولی تنظیم می کند، بدین معنی که هرچقدر تولید CO2 در سلول بیشتر شود، همانقدر تولید یون هیدروژن بیشتر شده و PH خون اسیدی تر خواهد شد.

اسیدوز ( کاهش  PH خون و مایعات سلولی  ) چه تاثیری در متابولیسم سلولی دارد؟

غلظت یون هیدروژن در بسیاری از ماهیت های فیزیکی و شیمیایی واکنش های داخل سلولی اثر مستقیمی دارد. بطوریکه در اثر زیاد شدن غلظت یون هیدروژن ( اسیدوز ) ، فعالیت آنزیم های گلیکولیز داخل سلولی ( که در حدود ۱۰ آنزیم می باشند ) مختل می شود ودر نتیجه گلوکز داخل سلولی زیاد شده و از ورود گلوکز خارج سلولی به داخل سلول جلوگیری می شود، سلول دچار کمبود انرژی شده و تقسیم سلولی متوقف می شود.
از طرفی کلیه ها به منظور خلاص شدن بدن از گلوکز اضافی موجود در خون ، گلوکز را به همراه آب والکترولیت ها ( سدیم و پتاسیم ) دفع می کنند. این دیورز ( تولید ادرار ) اسموتیک که با پر ادراری همراه است منجر به دهیدراتاسیون ( کم آبی ) و از دست رفتن املاح می شود.
بیماران مبتلا به دیابت در موارد شدید ممکن است در طی ۲۴ ساعت به طور متوسط ۶/۵ لیتر آب و ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلی اکی والان سدیم پتاسیم وکلر را از طریق ادرار از دست بدهند.

گلیکولیز ( سوختن گلوکز در داخل سلول )  مهمترین منبع تولید انرژی سلولی محسوب می شود و از هر ملکول گلوکز ، ۲مولکول پیرووات ، ۲مولکول NADH و ۲ مولکول ATP بدست می آید.
در بیماری دیابت سلول های بدن بعلت مختل شدن گلیکولیز داخل سلولی ، برای تولید انرژی از اسیدهای آزاد چرب و آمینواسیدها استفاده می کنند که این پروسه نیز محیط داخلی سلول را اسیدی تر کرده و کتو اسیدوز دیابتی را بوجود می آورد. در این حالت ، اسیدوز ناشی از تجمع بتا هیدروکسی بوتیرات و استواستات ایجاد می گردد که با کاهش بیکربنات سرم و شکاف آنیونی همراه است.
در صورت پائین آمدن غلظت یون هیدروژن ( آلکالوز ) ، فعالیت آنزیم های گلیکولیز داخل سلولی زیاد شده و غلظت گلوکز داخل سلولی ، کاهش یافته و گلوکز داخل سلولی در سوخت و ساز به مصرف می رسد و در نتیجه گلوکز خارج سلولی بیشتر وارد داخل سلول شده ودر متابولیسم داخل سلولی شرکت می کند تا انرژی لازم برای تقسیم سلولی را ایجاد نماید . تقسیم سلولی در آلکالوز زیادتر می شود ودر اسیدوز متوقف می شود.
از طرفی انسولین کارایی خودرا فقط در محیط آلکالوز داخل سلولی می تواند بخوبی انجام دهد یعنی گلیکولیز فقط در حالت آلکالوز سلولی انجام می گیرد و در حالت اسیدوز مختل می شود.
انسولین ، در اثر تحریک تعویض سدیم خارج سلولی با یون هیدروژن داخل سلولی ، موجب ایجاد حالت آلکالوز در داخل سلول می گردد. سدیم وارد شده به داخل سلول با تحریک سیستم سدیم/ پتاسیم – ATP دوباره از داخل سلول به خارج از سلول پمپاژ شده و درعوض پتاسیم خارج سلولی وارد سلول می شود.
سیستم سدیم/ پتاسیم – ATP فقط با صرف انرژی پایدار می باشد و چون در بیماری دیابت سلول های بدن با کمبود انرژی مواجع هستند، پمپ سدیم/ پتاسیم مختل شده و در نتیجه همزمان با ازدیاد سدیم داخل سلولی، کلسیم داخل سلولی نیز افزایش یافته، باعث ایجاد تورم ( edema ) سلولی و از کار افتادن کل سیستم سلولی و مرگ سلول می شود.
از طرفی چون یون هیدروژن دارای بار مثبت است ، با زیادتر شدن بار مثبت داخل سلولی ( اسیدوز ) ، یون های اضافی هیدروژن بر روی پروتئین های پلاسما که اکثرا دارای بار منفی هستند، نشسته و ماهیت فیزیکی و خاصیت شیمیایی پروتئین های پلاسما و از جمله انسولین را تغییر داده و موجب عدم کارآیی آنها در واکنش های شیمیایی داخل سلولی می گردد.
از طرفی دیگر در اسیدوز ، میل ترکیب شیمیایی اکسیژن با هموگلوبین کم می شود ( Bohr-Effekt ) ، و سلول دچار هیپوکسی شده و در نتیجه درجه اسیدی داخل سلولی بیشتر می شود.
در اسیدوز ، ماهیت فیزیکی و شیمیایی غشاء سلولی نیز تغییر کرده و باعث عدم واکنش غشاء سلولی ودر واقع ، مقاومت سلولی به پروتئین ها و هورمون ها از جمله انسولین می گردد .
بسیاری از بیماران دیابتی نوع ۲ ، دچار کم کاری غده تیروئید نیز می باشند . در این حالت، بر اثر کمبود هورمون های تیروئید ( T3 و T4 ) ، متابولیسم پایه سلولی پائین آمده ، تولید انرژی سلولی کاهش پیدا می کند و در نتیجه سلول دچار ادم ( تورم ) می شود. این خود عامل مهمی در پیشرفت بیماری دیابت ایفا می کند که بدون بهبود آن ، بیماری دیابت غیر قابل درمان می باشد.
در پاسخ به استرس جسمی و عاطفی ، سطح هورمون های استرس ( گلوکاگون ، اپی نفرین و نور اپی نفرین کورتیزول و هورمون رشد ) در خون بالا می رود. این هورمون ها تولید گلوکز به وسیله کبد را افزایش داده و در مصرف گلوکز به وسیله ی عضلات و بافت های چربی مداخله کرده و مانند یک آنتی انسولین عمل می کنند.
اسیدوز و آلکالوز حالت هایی هستند که در اثر مصرف غذاهای اسیدی یا بازی بوجود می آیند و سیستم اعصاب مرکزی را مختل می کنند. اثر عمده اسیدوز ، تضعیف سیستم عصبی مرکزی است و باعث مختل شدن سیگنال های نوروهمورال ( پیام های عصبی - هورمونی ) مغزی به سلول های ارگانهای مختلف بدن می شود. بطوریکه اگر PH خون از ۷/۳۶ کمتر شود، سیستم عصبی آنقدر تضعیف می گردد که شخص ابتدا حواس خود را از دست می دهد و به تدریج دچار اغما می شود. بر این اساس، بیمارانی که بر اثر اسیدوز دیابتی ، اسیدوز اوریک و سایر اسیدوزها فوت می کنند، معمولا در حالت اغما در می گذرند.
عدم کنترل اسیدوز یا آلکالوز نهایتا روی اعصاب مرکزی اثر می گذارد و این سیستم حیاتی را مختل و انسان را به انواع بیماری های خطرناک مانند بیماری MS ، ALS ، پارکینسون ، دیابت ، آرترید روماتوئید و غیره… دچار می کند.
تغذیه ،  نقش اساسی را در تنظیم PH خون ( اسیدوز و آلکالوز ، یا همان بلغم و صفرا و یا سردی و گرمی در اصطلاح طب سنتی ) ایفا می کند و تنظیم آن یکی از مهم ترین جنبه های هموستاز ( ثابت نگاه داشتن شرایط طبیعی محیط داخلی بدن ) است.
بنابراین ثابت نگه داشتن PH خون نقش اساسی را در متابولیسم سلولی ایفا می کند، بطوریکه فرم مولکولی پروتئین ها ، آنزیم ها ، غشاء سلولی ، الکترولیت های داخل سلولی و متابولیسم سلولی کاملا وابسته به ثابت نگه داشتن PH خون می باشند و فقط تغییرات مختصری در غلظت یون هیدروژن می تواند موجب تغییرات بارز در واکنش های شیمیایی داخل سلول گردد.
بطوریکه ملاحظه می فرمائید ، بیماری دیابت یک بیماری مولتی فاکتوریل می باشد و یک دسته از عامل های متفاوت در بوجود آمدن آن نقش اساسی دارند و تنها با تزریق انسولین و یا با تجویز داروهای ضد دیابت قابل درمان نمی باشد .

اصلاح تغذیه در بیمار دیابتی

در اصلاح تغذیه، بیمار دیابتی بایستی بسوی گیاه خواری و خام گیاه خواری سوق داده شود و از مصرف غذاهای بلغم ساز ( اسیدی ) خودداری شود. گیاه خواری و خام گیاه خواری در بدن موجب آلکالوز می گردد ، در حالی که گوشت خواری باعث اسیدوز می شود.  بهترین برنامه غذایی برای بیماران دیابتی ، پرهیز از غذاهای آسیب رسان می باشد .

لیست غذاهای اسیدی و قلیایی

تغذیه قلیایی یا اسیدی ؟ بحثی بر PH مواد غذایی و تاثیر آن بر سلامتی
درمان دیابت و زخم پای دیابتی فقط با اصلاح رژیم غذایی
  مطالب بیشتر در باره دیابت
  درمان بیماری ها با رژیم تغذیه ای
  تغذیه ناسالم و نقش آن در ایجاد بیماری ها

مطالب دیگری ازسایت

رژیم غذایی آلکالین ( قلیایی ) برای خنثی سازی و درمان اسیدی شدن بدن
اسیدی شدن خون ( کتو اسیدوز ) در بیماری دیابت
خستگی و کاهش انرژی ، می تواند علامت اسیدی شدن بدن باشد
اسیدی شدن بدن و ارتباط آن با علل بروز بیماری ها
تعادل اسید و باز در بدن - PH چیست و PH طبیعی خون چیست ؟
چگونه اسیدی شدن بدن بر اثر تغذیه ، موجب ایجاد سرطان می گردد .

تغذیه قلیایی یا اسیدی ؟ بحثی بر PH مواد غذایی و تاثیر آن بر سلامتی
موضوع : تغذیه در درمان بیماری ها ، تغذیه ناسالم ، 
نشانک ها: دیابت، اسیدی و قلیایی،
پیوندها : وبسایت دیابت نوین طب،

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوطه مجاز می باشد
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات