Google

در این وب سایت


تغذیه و سلامت
رژیم غذایی سالم و تاثیر آن بر سلامت و بهبود بیماری ها - نوع تغذیه و سبک زندگی است که سلامتی پایدار را به ارمغان می آورد

دستگاه ایمنی یا سیستم ایمنی (  Immnue system ) بخشی از بدن است که وظیفهٔ شناسایی سلول‌ها و مولکول‌های خودی را از بیگانه و از بین بردن یا بی‌خطر کردن عوامل خارجی مهاجم یا  راه یافته به بدن را برعهده دارد.


شناخت اجزا سیستم سلولی ایمنی بدن

بدن برای مقابله با عوامل بیماری زا مجهز به سیستم دفاعی یا ایمنی است که از نظر عملکردی آنرا به دو نوع : سیستم ایمنی طبیعی و سیستم ایمنی اکتسابی می توان تقسیم کرد. عوامل عملکردی سیستم ایمنی یا دفاعی بدن عبارتند از : فاگوسیتها ، لنفوسیتها و  آنتی ژن ها .

در ادامه مطلب در باره اجزا سیستم ایمنی بدن و مکانیسم دفاعی آن ها بیشتر بخوانید .
فاگوسیتها ( بیگانه خواران )

فاگوسیت ها، یا ذره خوارها سلول هایی هستند که بخشی از دستگاه ایمنی بدن را تشکیل می دهند. این سلول ها توانایی بیگانه خواری دارند؛ یعنی می توانند پاتوژن ها یا سایر سلول ها و مولکول های بیگانه، و نیز اجزای سلولی فرسوده را بلعیده و سپس هضم کرده و از بین ببرند. بیگانه خوارها در عفونت ها و پاسخ التهابی بدن نقش اساسی دارند.
بیگانه خوارها می توانند با تغییر شکل در غشاء سلولی خود پای کاذب ایجاد کنند، و به این ترتیب دور سلول های بیگانه را احاطه کرده و آن ها را در واکوئل سیتوپلاسم خود محبوس کنند. آنگاه، لیزوزوم های آن آنزیم های لازم برای هضم سلول بیگانه را ترشح کرده و آن را از بین می برند.

لنفوسیتها

لنفوسیتها نوعی از گلبول های سفید خون هستند که در سیستم ایمنی مهره داران نقش دارد. بر اساس ظاهر آن ها زیر میکروسکوپ آن ها را به دو دسته تقسیم می کنند: لنفوسیت های بزرگ و گرانولار و لنفوسیت های کوچک.
اکثر لنفوسیت های بزرگ همان سلول های NK ( نوتروفیل ) هستند.
لنفوسیت های کوچک ازسلول های T و سلول های B تشکیل گردیده اند. بدن یک فرد طبیعی هزار میلیارد سلول لنفوییدی دارد، و بافت لنفوییدی تشکیل دهنده حدود ۲درصد از وزن بدن است.

آنتی ژن

آنتی ژن یا پادگن به ترکیباتی گفته می شود که پس از ورود به بدن موجب برانگیختن واکنشهای ایمنی می گردند که در جریان آن موادی به نام پادتن ( آنتی بادی ) تولید می شود.
نام انگلیسی واژه آنتی ژن ،  برگرفته از عبارت Antibody Generating می باشد که اشاره به نقش آن در تحریک تولید پادتن یا همان آنتی بادی دارد.
به لحاظ علمی به هر مولکولی که بتواند مورد شناسایی یک پادتن ( آنتی بادی ) قرار گیرد یا با گیرنده سلولهای T ترکیب شود ،  پادگن ( آنتی ژن ) گفته می شود.


سیستم ایمنی بدن

مکانیسم دفاعی بدن
 
بدن با دو روش دفاع غیر اختصاصی و دفاع اختصاصی ، عوامل بیماری‌زا و بیگانه را از بین می‌برد و مانع بروز بیماری می‌شود.
 
دفاع غیر اختصاصی
دفاع غیر اختصاصی در برابر اغلب میکروب ها یکسان عمل می‌کند و نمی‌تواند میکروب‌های مختلف را از یکدیگر تشخیص دهد.
دفاع غیراختصاصی شامل نخستین خط دفاع غیر اختصاصی و دومین خط دفاع غیر اختصاصی می باشد.

نخستین خط های دفاع غیر اختصاصی بدن

پوست :
لایه‌های شاخی سطح پوست ، از جنس کراتین، مانع از نفوذ میکروب‌ها به داخل بدن می‌شوند. علاوه بر این، چربی پوست و عرق، سطح پوست را اسیدی و از رشد میکروب‌ها جلوگیری می‌کنند.

آنزیم لیزوزیم :

آنزیم لیزوزیم موجود در اشک، عرق و بزاق موجب تخریب دیوارهٔ سلولی باکتری ها می‌شود.

لایه‌های مخاطی :

لوله گوارش با ترشح اسید معده موجب تخریب میکروب‌ها و همچنین ازطریق  دفع مدفوع، سبب دفع میکروب‌ها می‌شود.
همچنین مجاری ادراری که از راه دفع ادرار سبب دفع میکروب‌ها می‌شوند هم لایه‌های مخاطی دارند.
در مجاری تنفسی ، مایع مخاطی و میکروب‌های بدام افتاده درآن ، به کمک مژک‌های سلولی  این مجاری به سمت بیرون و حلق رانده شده که سپس به شکل خلط  می توان آن را خارج کرد.

دومین خط دفاع غیر اختصاصی بدن در برابر میکروب ها و عوامل خارجی

پاسخ التهابی :

به هنگام عبور موارد بیماری‌زا از نخستین خط دفاع ، مکانیسم‌های دوم دفاعی بدن فعال می گردند. این پاسخ در زخم‌ها نمود بیشتری دارد.
سلولهای آسیب‌دیده، هیستامین ترشح می‌کنند که موجب افزایش قطر رگ‌ها و افزایش حجم خون عبوری در محل آسیب می‌شود. مواد شیمیایی دیگری نیز در محل آسیب‌دیده آزاد می‌شوند که کاربردهای متفاوتی دارنداز جمله آنکه گلبول‌های سفید خون را با فرایندهایی متوجه محل آسیب می‌کنند و باعث آمدن آن‌ها به محل آسیب دیده و ملتهب می‌شوند. در اینجا ، گلبول‌های سفید با عمل دیاپدز از دیوارهٔ رگ عبور می‌کنند و به عوامل بیماری‌زا حمله کرده؛ آن‌ها را از پا درمی‌آورند.
بدین ترتیب در هنگام پاسخ التهابی، محل آسیب‌دیده، سرخ، متورم و گرم‌تر از بقیهٔ نقاط بدن می‌شود.

پاسخ دمایی :
 
در برخی عفونت‌ها، افزایش دمای بدن ( تب ) به‌وجود می‌آید که نشانهٔ مبارزهٔ بدن با بیماری است. در دمای بالاتر از حد طبیعی که توسط تب به‌وجود می‌آید، رشد برخی از میکروب‌ها متوقف می‌شود.

گلبول‌های سفید :

گلبول های سفید ، مهم‌ترین بخش دومین خط دفاع غیر اختصاصی هستند. فاگوسیتها ( درشت خواران ) نوعی از گلبول‌های سفید هستند که میکروب‌ها را بلعیده، تجزیه و متلاشی می‌کنند. ابتدا میکروب‌ها توسط پای کاذب ، یعنی بخش انعطاف‌پذیر و تغییر شکل‌دهندهٔ گلبول سفید ، احاطه گشته و سپس به‌صورت وزیکول وارد گلبول می‌گردند. در آنجا نیز، آنزیم‌های لیزوزومی، آن‌ها را تجزیه می‌کنند.
همچنین پروتئین‌های مکمل که انواعی از پروتئین‌های شرکت‌کننده در دفاع غیر اختصاصی هستند، باعث متلاشی شدن میکروب‌ها می‌شوند.

دفاع اختصاصی بدن ( ایمنی هومورال )

درصورتی که عوامل بیماری‌زا از سد دفاع غیر اختصاصی بدن عبور کنند، با دفاع اختصاصی روبه‌رو خواهند شد. در این مکانیسم، علاوه بر ماکروفاژها ( بیگانه خواران )  نوعی از گلبول‌های سفید به نام لنفوسیت‌ها نقش دارند که از سلول‌های بنیادین مغز استخوان تولید می‌شوند. لنفوسیت‌ها به‌طور اختصاصی عمل می‌کنند، یعنی یک نوع خاصی از عوامل بیگانه را شناسایی و از بین می‌برند.
لنفوسیت‌ها پس از به وجود آمدن نابالغ هستند و برای کسب ویژگی‌های لازم برای شناسایی و مبارزه با میکروب‌ها، باید تکامل یابند. بر اساس محل کسب تکامل، لنفوسیت‌ها را به دو دستهٔ لنفوسیت‌های B و لنفوسیت‌های T تقسیم می‌کنند. لنفوسیت‌های B در مغز استخوان و لنفوسیت‌های T در تیموس تخصص یافته‌اند.
سیستم ایمنی بدنپس از آنکه لنفوسیت‌های بالغ توانایی شناسایی مولکول‌ها و سلول‌های خودی را از بیگانه، و نیز مقابله با عوامل بیگانه را به دست آوردند ، وارد جریان خون می‌شوند. لنفوسیت‌ها بر سطح خود دارای گیرنده‌هایی هستند که از لحاظ شکل هندسی مکمل نوع خاصی از آنتی‌ژن است که بر سطح عوامل بیگانه قرار دارد . به این ترتیب، هر لنفوسیت، با داشتن نوع خاصی گیرنده، آنتی‌ژن خاصی را شناسایی کرده و از بین می‌برد. به همین علت می‌گوییم که لنفوسیت‌ها به‌طور اختصاصی عمل می‌کنند. برخی از لنفوسیت‌ها بین لنف و خون در گردش‌اند، و برخی دیگر در گره‌های لنفی، طحال، لوزه‌ها و آپاندیس جمع می‌شوند.

عملکرد سیستم ایمنی بدن را می توان به ایمنی سلولی و ایمنی هومورال نیز تقسیم بندی کرد .

ایمنی سلولی

واکنش ایمنی سلولی  ، پاسخ اولیه دفاع بدن در مقابل عوامل خارجی است که آنتی بادی ها در آن نقش ندارند بلکه حاصل فعال شدن فاگوسیتها ( بیگانه خواران ) و لنفوسیت‌های T سیتوتوکسیک  می باشد.
مکانیسم ایمنی سلولی بدن به مبارزه با سلول‌های آلوده به ویروس و باکتری، و سلول‌های سرطانی می‌پردازد. در این روش، لنفوسیت‌های T نقش دارند. این سلول‌ها  پس از اتصال با آنتی‌ژنی خاص، تکثیر پیدا کرده و انواعی از سلول‌های T را به وجود می‌آورند که عبارتند از:

سلول‌های T کشنده ( یا سیتوتوکسیک ) :

این سلول‌ها توانایی شناسایی و حملهٔ مستقیم را به سلول آلوده یا سرطانی دارند. آن‌ها با ترشح پروتئینی به نام پرفورین، منافذی را در این سلول‌ها ایجاد می‌کنند که به مرگ آن‌ها می‌انجامد.

سلول‌های T کمک‌کننده :

فراوان‌ترین نوع لنفوسیت‌های T می‌باشند که به اعمال دستگاه ایمنی کمک می‌کنند.
 
سلول‌های T تضعیف‌کننده :

این سلول‌ها اعمال سلول‌های T کشنده و کمک‌کننده را کنترل می‌کنند و به پاسخ ایمنی خاتمه می‌دهند و از پاسخ‌های بیش از حد شدید جلوگیری می‌کنند.

سلول‌های T خاطره :

این سلول‌ها در حالت آماده‌باش در بدن می‌مانند. و طریقه ی مبارزه واشنایی با ویروس را به نسل‌های بعدی انتقال می‌دهند.

ایمنی هومورالایمنی هومورال

ایمنی هومورال ( Humoral immunity ) نوعی از دفاع اختصاصی بدن است که در آن، پادتن‌ها یا همان آنتی بادی ها به عنوان ریزمولکول‌های واسطه، وارد عمل می‌شوند. این نوع از ایمنی به دلیل ماهیت خود، که از طریق مایعات بدن انجام می‌گیرد، ایمنی هومورال، یا ایمنی مایعات بدن نام گرفته است.
لنفوسیت‌های B هنگامی که برای نخستین بار به آنتی‌ژنی ( عامل بیگانه ای ) متصل می‌شوند، رشد یافته ، تقسیم می‌شوند و طی تغییراتی به سلول های  پلاسموسیت و سلول‌های B خاطره تبدیل می‌شوند.
پلاسموسیت‌ها پروتئین‌هایی به نام آنتی بادی یا  پادتن ترشح می‌کنند که در خون محلول هستند. هر نوع پادتن به یک نوع خاصی آنتی‌ژن متصل می‌شود و آن را از بین می‌برد. نحوهٔ عمل پادتن‌ها گوناگون است. در بسیاری از موارد پادتن با اتصال به آنتی‌ژن‌های سطح عامل بیگانه، از اتصال آن به سایر سلول‌های بدن جلوگیری می‌کند، و موجب می‌شود میکروب به آسانی توسط ماکروفاژ بلعیده شود.
سلول‌های B خاطره نیز در بدن در حالت آماده‌باش می‌مانند و درصورت برخورد دوباره با همان آنتی‌ژن، با سرعتی بیشتر از قبل  پلاسموسیت ها را  تولید می‌کنند. در نتیجه، پادتن با مقدار و سرعت بیشتر تولید می‌گردد و مبارزه با شدت بیشتری انجام می‌گیرد.

انواع گلبول های سفید خون

درون خون، دو مدل گلبول یعنی گلبول سفید و قرمز وجود دارد و گلبول های سفید  از مهم ترین  بخش های  سیستم ایمنی هستند. با این حال، گلبول های سفید، خود از چندین و چند دسته تشکیل شده اند و هر کدام یک وظیفه کلی دارند. در کنار هم، این سلول ها یک ارتش کامل و عالی را تشکیل می دهند که در برابر باکتری ها و ویروس ها مقاومت می کنند. 

نام، دسته بندی و گونه های  گلبول سفید  :

انواع گلبول های سفید
 •     لوکوسیت
 •     لنفوسیت
 •     مونویست
 •     گرانولوسیت
 •     سلول B
 •     سلول پلاسما
 •     سلول T
 •     سلول T امدادرسان
 •     سلول T کشنده
 •     سلول T سرکوب کننده
 •     سلول های کشنده طبیعی
 •     نوتروفیل
 •     ائوزینوفیل
 •     بازوفیل
 •     فاگوسیت
 •     ماکروفاژ

لوکوسیت ها

به طور کلی، تمامی گلبول های سفید خون را لوکوسیت می نامند. در حقیقت، این سلول ها، مثل باقی سلول های بدن زندگی اجتماعی ندارند، بلکه مانند گرگ های تنها، به شکار غذای خود می روند. در واقع، اگر مثالی علمی بخواهیم بزنیم، لوکوسیت ها مشابه آمیب ها زندگی می کنند. سلول های دیگر را برای بقای خود ذره خواری کرده و مرتبا در حرکت اند.
بسیاری از این سلول ها، به تنهایی قادر به تقسیم سلولی نیستند اما در عوض کارخانه ای به نام مغز استخوان وجود دارد که این سربازها را می سازد. لوکوسیت ها به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

گرانولوسیت ها ( دانه دارها ) :

50 الی 60 درصد از لوکوسیت ها را این خانواده تشکیل می دهند که خود شامل نوتروفیل ها، ائوزینوفیل ها و بازوفیل ها هستند. گرانولوسیت ها شامل گرانول هستند، دانه های ریزی که حاوی مواد شیمیایی خاصی است.

لنفوسیت ها :

لنفوسیت ها حدودا 30 الی 40 درصد لوکوسیت ها را تشکیل می دهند و در دو کلاس سلول B ( بلوغ در مغز استخوان ) و سلول T ( بلوغ در تیموس ) ظاهر می شوند.

مونوسیت ها :
مونوسیت ها حدودا 7 درصد کل لوکوسیت ها را شامل می شوند که به ماکروفاژ ( سلول های بیگانه خوار ) تبدیل می گردند.

هر کدام از انواع گلبول سفید  به تفصیل دارای ویژگی ها و قابلیت های خاص خود هستند که همین امر سبب شده تا سیستم دفاعی بدن، همچون ارتش کاملی به نظر برسد. ارتشی که برای دفاع و نابود سازی، هر نوع سلاحی در آن یافت می شود.

آلرژی ( حساسیت )انواع اختلالات در دستگاه ایمنی بدن

آلرژی ( حساسیت )

آلرژی یا حساسیت از اختلالات دستگاه ایمنی بدن است. در این حالت، بدن در برابر آنتی‌ژنی بیش از حد واکنش می‌دهد. به آنتی‌ژنی که موجب پاسخی به این شدت از طرف دستگاه ایمنی شود، آلرژن یا مادهٔ حساسیت‌زا گفته می‌شود. دانه‌های گردهٔ برخی گیاهان، گرد و خاک و برخی مواد شیمیایی می‌توانند آلرژن باشند.
هنگامی که فرد برای نخستین بار در معرض یک آلرژن قرار می‌گیرد، لنفوسیت‌های B او فعال شده و پادتنی را ترشح می‌کنند.این پادتن ها ( آنتی بادی ها )  پس از ترشح، بر سطح سلول های ماستوسیت‌  قرار می‌گیرند. در صورتی که فرد بار دیگر در معرض همان آلرژن قرار گیرد، آنتی‌ژن‌های آن ماده حساسیت زا به پادتن‌های موجود بر سطح ماستوسیت‌ها می‌چسبند. این عمل موجب می‌شود تا سلول ماستوسیت ، گرانولهای حاوی میانجی‌های التهابی به خصوص هیستامین را آزاد کند، آزاد شدن این میانجی‌ها علایم آلرژی را به دنبال دارد که عبارتند از  تورم، خارش، آبریزش بینی و چشم، قرمزی، تنگی نفس، ...

اختلالات خود ایمنی

در این نوع اختلال، دستگاه ایمنی بدن سلول‌های خودی را بیگانه تلقی کرده و به تخریب آن‌ها می‌پردازد. این واکنش ممکن است در اثر تولید نابجای آنتی بادی ‌هایی باشد که علیه مولکول‌های سطح سلول‌های بدن ترشح می‌شوند.
بیماری های خود ایمنی ممکن است بر بخش‌های مختلفی از بدن تأثیر بگذارند. به‌طور مثال، در بیماری MS ، دستگاه ایمنی به پوشش اطراف سلول‌های عصبی مغز و نخاع حمله می‌کند. دیابت نوع یک نیز نوعی بیماری خود ایمنی است که در آن جزایر لانگرهانس  پانکراس مورد تهاجم قرار می‌گیرد .

نقص ایمنی

گاهی ممکن است در یک یا تعدادی از اجزای دستگاه ایمنی ، نقصی بروز کند. نقص ایمنی ممکن است مادرزادی یا در اثر عوامل محیطی ( اکتسابی ) باشد. ایدز مثالی بارز از نقص ایمنی اکتسابی است که در آن سلول‌های T کمک‌‌کننده مورد تهاجم ویروس  قرار می‌گیرند و موجب تضعیف و تحلیل قدرت دفاعی بدن می‌شوند.
مثالی دیگر از اختلالات نقص ایمنی اینکه دربرخی افراد که به‌طور مادرزادی فاقد غده تیموس هستند  اختلال در بلوغ لنفوسیت‌های T ایجاد می گردد .
مطالب دیگری از سایت

موضوع : در درون بدن چه می گذرد، 
نشانک ها: دستگاه های بدن، سیستم دفاعی بدن،
پیوندها : لینک ویدئو در آپارات،

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع و لینک به صفحه مربوطه مجاز می باشد
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات